Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Wieniec - zarys dziejw PDF Drukuj Email
04.02.2013.

Wieniec – pradzieje

W granicach Wieca istnieje ponad 20 stanowisk archeologicznych, stad jego pradzieje s dobrze udokumentowane. Najstarsze, poznane lady osadnictwa sigaj wczesnego neolitu (modszej epoki kamienia) kultury ceramiki wstgowej rytej (4200-3500 lat p.n.e.). Archeolodzy odkryli tu liczne osady trapezowatych domw wsplnoty nazwanej w encyklopediach „spoeczestwem dugich chat grupy  brzesko – kujawskiej kultury lendzielskiej”.
Rozlege osady grupowano w niewielkie – o powierzchni do 40 km2 – mikroregiony z populacj okoo 50 – 60 osb. Osada miaa powierzchni okoo 2500 m2. Funkcjonowao tam rwnolegle 4 – 5 chat na obszarze liczcym okoo 800-100 m2, wok ktrego sytuowano obiekty gospodarcze i pochwki zmarych czonkw wsplnoty. Czas istnienia takowego osiedla nie przekracza dwch lat, potem opuszczano je na 8-10 lat, przenoszc si w inne miejsce. Grupa migrujca w tym systemie rotacji zakadaa okoo 5-6 podobnego charakteru osad okresowo zasiedlanych przez okoo 600 lat. Tytuowe „dugie chaty” s jednym z podstawowych wyrnikw „brzesko-kujawskiego” spoeczestwa. Makiety osad brzesko-kujawskich eksponuje Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 Stwierdzono tu take lady kultu megalitycznego. Najstarszym centrum megalitw jest rodkowa Afryka (6 tys. lat p.n.e.), dopiero potem Europa (5 tys. lat p.n.e.). Jak pisze Zygmunt Krzak w pracy „Megality Europy”: „z miejscowoci Wieniec (Kujawy, Polska) pochodzi czaszka okoo siedemdziesicioletniego mskiego przedstawiciela rasy czarnej, znaleziona w grobie megalitycznej kultury”. W Szkocji zachowaa si ludowa opowie o synnym krgu kamiennym i alejach menhirowych (wyznaczonych gazami) w Callanish na Hebrydach, gdzie mowa o tym, e s one dzieem murzynw, ktrzy przybyli tu na statkach pod wodz wielkiego Krla i zarazem kapana. Zapewne po drodze odwiedzili ziemi wienieck.
 Z epoki brzu (1700-650 lat p.n.e.) znaleziono tu osady ludnoci kultury uyckiej, a z epoki elaza (650lat p.n.e.-1250 n.e.) - osady ludnoci kultury przeworskiej.
 Na 6 stanowiskach archeologicznych odkryto te pozostaoci osad wczesnoredniowiecznych (570-1250 lata n.e.) jako zacztek nowoytnego i wspczesnego Wieca.
Prof. Konrad Jadewski, wybitny polski archeolog i badacz tych ziem, potwierdzi w pobliskim Brzeciu Kujawskim cigo osadnictwa od czasu neolitu. Jest pewne, e dotyczy to take ziemi wienieckiej.


ZESPӣ PAACOWO-PARKOWY – jedno z najokazalszych zaoe na Kujawach. Stylem wystroju nawizuje do renesansu woskiego, jednak rozbudowana brya wypyna z nurtu romantycznego architektury II po. XIX wieku. Pitrowy, z dwupitrowymi ryzalitami. Od pnocy do poudnia czterokondygnacyjne wiee zakoczone wysokimi, spiczastymi dachami. Nad wejciem eliwny balkon i pkolicie zamknita porte-fenetre. W zwieczeniu czci rodkowej odcinek attyki z rzebami dwojga puttw podtrzymujcych skuty kartusz herbowy i wielki wieniec kwiatowy – jako aluzja do nazwy miejscowoci. Ryzalit rodkowy zakoczony tarasem, powyej o rodkowa ujta boniowanymi pilastrami, zakoczona odcinkiem attyki z metalow rzeb ora. Powierzchnia zabudowy – 858,2m2, powierzchnia uytkowa – 1785m2 i kubatura 11240m3.

PARK – zaoony na planie zblionym do trapezu. Szat rolinn stanowi 1411 pozycji liciastych i iglastych drzew i krzeww. Dominuje klon, jesion wyniosy, lipa drobnoliciasta, wiz szypukowy, jawor, kasztanowce, modrzew i platan kolonisty. Powierzchnia – 8ha. Na osi elewacji ogrodowej paacu wyduony, prostoktny parter porodku ktrego kolista sadzawka z fontann.

STARY PAAC – w stylu neogotyku angielskiego, pitrowy, wzniesiony na rzucie prostokta, z czciowo wbudowan w korpus omioboczn wie. Wiea trjkondygnacyjna z balkonem o eliwnej, ozdobnej balustradzie na wysokoci pitra. Najwysza kondygnacja obwiedziona balkonem z eliwn balustrad o motywach rozet z czterolimi. Nad nim wmurowana w cian neogotycka pyta eliwna z medalionem Wadysawa okietka, urodzonego w Brzeciu (stolicy ksistwa brzesko-kujawskiego) ksicia brzeskiego i pniejszego Krla Polski. Paacowi przeznaczono pniej funkcj oficyny.

KORDEGARDA – portiernia, z brama wjazdow i ogrodzeniem z 1873r.

KOCIӣ PARAFIALNY p.w . Stanisawa Kostki i Mikoaja. Otarz gwny, neogotycki z 2 po. XIXw. Z licznymi rzebami witych i obrazem Przemienienia Paskiego, pochodzcy z katedry wocawskiej. Obraz matki Boskiej z Czstochowskiej z XXw. w srebrnej, rokokowej sukience z 2 po. XVIIIw. Obraz w. Mikoaja z 1885r. Rzeby prymitywne i ludowe, neogotyckie, pochodzce ze Starego Kocioa i z Katedry wocawskiej. W nawie gwnej obraz w. Jzefa uratowany z otarza gwnego przed zniszczeniem kocioa w 1941r., odnaleziony w 2005r. Obok plebania (1900r.)

KAPLICA (1897r.) cmentarna, neoromaska, prostoktna trjprzsowa z wszym, jednoprzsowym prezbiterium. Cmentarz rz.-katolicki z koca XIXw. ze starodrzewem.

ZESPӣ FOLWARCZNY (ul. Parkowa 25-37) budynki powstae w 1 po. XIXw. czciowo przebudowane, skupione wok rozlegego, czworobocznego dziedzica (spichlerz i stodoa). Zdewastowan owczarni i zajazd rozebrano. W ZESPOLE z po. XIXw.: d. GORZELNIA (1877r.) - eklektyczna, o cechach klasycyzujcych. Murowana z cegy, otynkowana, parterowa z kwadratow, pitrow czci porodku. W szczycie od ul. Parkowej 37 pycina z tarcz zegarow i dat budowy, d. KUNIA (ul. Parkowa 25), zdewastowana, d. ANIA (ul. Akacjowa 1), d. STAJNIA (ul. Parkowa 29)

DAWNA SZKOA, potem Gmina (Parkowa 56) z I po. XIXw., pnoklasycystyczny

CZWORAK (ul. Parkowa 24) murowany z po. XIXw.

DOM PRACOWNIKW FOLWARCZNYCH z 2 kondygnacjami tzw. „Czerwone Pieko” (ul. Parkowa 52) z k. XIXw.

DAWNE ALEJE: lipowa (ul. Parkowa), jaworowa i klonowa (ul. Klonowa).


HISTORIA ZDROJOWISKA WIENIEC

 Kierujc si sugesti swoich przyjaci, ludzi nauki, geologw, baron Stanisaw Leopold Kronenberg, dziedzic Wieca, postara si w 1889 roku o koncesj na poszukiwanie pokadw mineraw na gruntach Brzezia i Wieca co pozwolio na wykonanie kilku odwiertw poszukiwawczych w latach 1889-1903. Z dwch z nich – w Dolinie – samowypywem popyna woda o zapachu siarkowodoru.
 W 1909 roku ks. Jzef Rosiski, wikariusz Wieca zapisa w ksigach kocielnych m.in.: „Zamiast soli, przy wierceniu w lesie wienieckim za wsi Dolina (w okolicach gajwki Krzywka, obecna nazwa „Dolina-rdo”) odkryto rdo wody, ktre wysoko bio, wydajc zapach siarki. Na uczynionym rozbiorze chemicznym pokazao si, e woda jest siarczano - wapienna i ma siarki wicej ni wszystkie takie rda w Europie, bo 33% (…)Gdy ludzie schodzili si do rda, z parafii i z Wocawka, baron Kronenberg kaza zbudowa dom z trzema warmami, ktry od wiosny do m. czerwca postawiono i kpiele otworzono w poowie m. lipca 1909r. Kosztem dziedzica utrzymywany jest obsugujcy ten prowizoryczny zakad kpielowy, a kpa si dozwolono kademu za pozwoleniem administratora dbr i wszystkim darmo, na sposb prbny ile woda okae si skuteczna na reumatyzm i wyrzuty skrne. Wielu doznao znaczcej ulgi”. 
 wczesnym administratorem dbr Kronenberga by Jzef Grzegorzewicz, a pozytywne oceny wody wydali warszawscy lekarze: Serkowski, Anastazy Landau i Alfred Sokoowski.
Wody lecznicze zainteresoway wiat lekarski i 11 lipca 1909r. do leniczwki Brzezie przyjechaa 19-osobowa Komisja z Warszawy (lekarze, geolodzy i architekci) ktra stwierdzia przydatno warunkw do stworzenia uzdrowiska klimatyczno - zdrojowego.
 Wikariusz dodaje pniej, e oficjalnie azienki uruchomiono w poowie czerwca 1910r. „gdzie rwnie dozwolono si kpa pragncym tego, i take darmo, zostawiajc tylkon po 20 kopiejek za kad kpiel dla obsugujcego”.
 rda wskazuj, e baron-przeciwny budowie duego orodka sanatoryjnego – jednak zgodzi si na korzystanie z wody leczniczej i poleci zainstalowanie wanien w paacu w Wiecu. Zainstalowano dwie wanny dla goci barona i na podwrzu wann dla ludnoci, a zabiegi odbyway si w ten sposb, e dowiezion beczkowozem wod ze zdrojowiska podgrzewano do kpieli w kotach na podwrzu. Zabiegi trway od rana do wieczora ale – co zrozumiae – tylko latem.
Rok 1910 niewtpliwie zapocztkowa zorganizowan eksploatacj zdrojowiska dla celw leczniczych co oznacza, e obecny Wieniec – Zdrj ma za sob ponad stuletni histori.
 Po przerwie wojennej zabiegi wznowiono, ale Kronenberg odda azienki i eksploatacj rda osobie prywatnej.
 Dysponujcy wiedz i kapitaem entuzjaci budowy uzdrowiska (skupieni wok in. majora  rezerwy Stanisawa Smolki) podjli prb zaoenia z Kronenbergiem spki celem rozbudowy azienek i urzdzenia sanatorium z prawdziwego zdarzenia. Wobec odmowy Smolka wydzierawi od Dyrekcji Lasw Pastwowych 7 ha lasu przylegajcego do dbr Kronenberw (ze zgod na odwierty) czym zapocztkowa dzieje uzdrowiska w obecnym miejscu.
Wiercenia rozpoczto 4 maja 1922r. a zamoni entuzjaci z Wocawka osignli swj cel ju 30 wrzenia, kiedy to w odwiercie w rewirze lenictwa Poraza z gbokoci ok. 116m. wytrysna samowypywem z wydajnoci ok. 30m3/godz. woda na wysoko 6m. W pobliu odkryto te bogate zoa borowin.
 Kiedy Pastwowy Instytut Farmaceutyczny potwierdzi skad siarczano-chlorowo-wapniowo-sodowy wody w dniu 19 kwietnia 1923 roku zawizano formalnie spk p.n. „Zdrojowisko Siarczane Wieniec” Spka z o.o. z udziaowcami m.in. Stanisaw Smolka, ks. praat Stanisaw Pruski, lekarz Witold Piasecki, in. Antoni Olszakowski, arch. Stefan Narbski, przemysowiec Jerzy Bojaczyk, dyr. bankw Antoni Kotlarski  i Lech Kryski. Kapita podzielono na 800 udziaw po 6 tys. z, ale a 230 udziaw wnis Smolka, inwestujc cay swj majtek i ju go nie odzyskujc (wiatowy kryzys w l. 1929-33).
Ju 15 sierpnia 1923r. oddano do uytku budynek kpielowy na 8 stanowisk zabiegowych i rozpoczto wydawanie kpieli. Wiosn 1925r. wybudowano budynek, a 12 sierpnia otwarto uroczycie Zakad Zdrojowy, co mona uzna za pocztek dziaania uzdrowiska. Powicenia zakadu dokona udziaowiec ks. Stanisaw Pruski. Jak napisao z tej okazji wczesne „Sowo Kujawskie”: „Wedug orzeczenia pomocy lekarskiej, woda z tego rda, zawierajca znaczn ilo siarki i innych skadnikw leczniczych, okazaa si bardzo skuteczn przy cierpieniach artretycznych i reumatyzmowych. Przepikne i nadzwyczaj zdrowe pooenie rda wrd lasu sosnowego stawia to miejsce o wiele wyej od Ciechocinka”. 
 1 czerwca 1927r. ukoczono budow obiektu administracyjnego, a w 1928r. uruchomiono kolejk wskotorow do Wocawka dugoci 5,5 km z dwoma wagonikami i zaprzgiem koskim, zastpionym potem lokomotyw osigajc prdko 20km/godz. W 1929 roku podjto te budow szosy do Wocawka, zakoczon w 1930 roku. Uzdrowisko nosio wwczas nazw Zakad Kpielowy rde Siarczanych „Wieniec”, a od 26 czerwca 1929r. stao si wasnoci Wocawskiego Zdrojowiska Siarczanego „Wieniec”, spka z o.o.
17 sierpnia 1929r. ks. biskup Radoski powici kaplic w stylu zakopiaskim wybudowan z inicjatywy ks. Pruskiego. W 1930r. oddano do uytku nowoczesny, zabiegowy Dom Zdrojowy oraz prewentoria dla dzieci „Boenka” i „Jutrzenka” na 150 ek, co zapocztkowao leczenie dzieci dotknitych schorzeniami reumatologicznymi i ukadu krenia. Ruszya budowa prywatnych pensjonatw dla kuracjuszy korzystajcych z zabiegw („Zacisze”, „Stokrotka”, „Janina”, „Danusia”, "Kamierka”, „Zakopianka”) w czci prowadzonych przez siostry zakonne. Poza kuracjuszami (gwnie z Wocawka i z Warszawy) przyjedali do Wieca letnicy na kilkunastodniowe wczasy i wocawianie na niedzielne majwki (dla wczasowiczw i goci otwarto restauracj z dansingiem) std do wybuchu wojny uzdrowisko rozwijao si szybko i bez dotacji rzdowych.
W 1932 r. odnotowano: „W zdrojowisku Wieniec znajduje si obecnie 12 wilii-dworkw, zawierajcych okoo 130 pokoi. Niektre z nich s skanalizowane. Zaprojektowane jest i w przyszym roku bdzie zaprowadzone owietlenie elektryczne. Z wiosn rozpocznie si budowa dalszych czterech wilii. Pozatem 2 pensjonaty i 2 restauracje.”
W kampanii wrzeniowej w wieku 57 lat zgin w bitwie nad Bzur animator Uzdrowiska,  Stanisaw Smolka. W czasie okupacji Uzdrowisko gocio niemieckich dygnitarzy, a pod koniec wojny – leczyo rannych onierzy frontowych. W 1945 roku zdrojowisko przejo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wocawku.
 9 sierpnia 1950r. Zdrojowisko przejo Przedsibiorstwo Pastwowe „Uzdrowisko  Ciechocinek” z zamiarem organizacji leczenia uzdrowiskowego dzieci dotknitych chorob reumatyczn,ale po 1953 roku Centralny Zarzd Uzdrowisk Polskich w Warszawie ustanowi tu Pastwowe Przedsibiorstwo Uzdrowiskowe „Wieniec -Zdrj”.Wtedy wytyczono ulice, wyasfaltowano drogi i wybudowano przychodni lekarsk,blok mieszkalny dla personelu,pralnie,warsztaty i magazyny. Wybudowano kanalizacj, biologiczno - mechaniczn oczyszczalni ciekw i now sie elektryczn.
 W 1968 roku odbudowano rda likwidujc stare odwierty,ktre mogy zakca rwnowag zoa wd siarczanych, a minister Zdrowia zadecydowa o utworzeniu tu obszaru grniczego „Wieniec”. Wczeniej ten sam minister z dniem 1 stycznia 1967 roku uzna Wieniec za uzdrowisko. W 1972 roku ponownie uruchomiono sanatoryjne leczenie dorosych. Powstao sanatorium „Hutnik”, a w 1985 roku oddano do uytku kardiologiczny szpital uzdrowiskowy „Zacisze”.
W sierpniu 1989 roku Minister Zdrowia utworzy dla z wody leczniczej i borowiny (torfu leczniczego) obszar grniczy „Wieniec 1” na powierzchni 1949 ha, przy czym stan zasobw borowiny tylko zoa „B” szacuje si na 53 tysice ton, przy wydobyciu rocznym 120-150 ton. Z dostpnych zasobw wody w iloci 27m3/h wspczesne uzdrowisko wykorzystuje jedynie 2 %, a jej „wiek” izotopowo wyliczono na okoo 13.700 lat.
Po zmianie ustroju Wieniec-Zdrj jest czci terytorium samorzdowej gminy uzdrowiskowej Brze Kujawski.
 Po szeregu reorganizacjach w 1999 roku uzdrowisko po 76 latach ponownie stao si spk, tym razem Skarbu Pastwa. Staraniem Zarzdu Uzdrowiska i samorzdu przeprowadzono gazyfikacj wikszoci obiektw, doprowadzono wod pitn z uj wienieckich, wczono miejscowo do zbiorowego systemu oczyszczania ciekw, wybudowano kilka kilometrw cieek pieszo-rowerowych i zmodernizowano drogi dojazdowe.
Uzdrowisko wzbogacio si o basen leczniczy, obiekt Pijalni Wd Leczniczych i jaskini soln.
W 2004 roku zawieszono wiadczenie usug uzdrowiskowych dla dzieci. Staraniem ks. Lesawa Witczaka wzniesiono w latach 2006-2009 nowoczesny koci Miosierdzia Boego.
 W uzdrowisku celebryci bywali przejazdem (Miss World – Aneta Krglicka, Aleksander Kwaniewski- Prezydent RP) albo na rehabilitacji (Krzysztof Krawczyk w 1989/90r., po wypadku drogowym pod Bydgoszcz). Atrakcj Uzdrowiska jest z pewnoci park sanatoryjny z lat 1923-27, wpisany do rejestru zabytkw, oraz okoliczny pomnik przyrody – 400-letni db Kuba, zwany te dbem siostry Amelii. Podobno od siekier drwali uratowaa go probami zakonnica Amelia Nosowska z Domu Sistr Miosierdzia w. Wincentego ã Paulo w Wiecu – Zdroju, zawieszajc na nim pniej raniec z medalionem Matki Boskiej.
Przez uzdrowisko przebiega znakowany „czarny” szlak turystyczny PTTK, czcy okoliczne Miejsca Pamici Narodowej, a w ssiadujcym nadlenictwie uba mona skorzysta z lenych cieek dydaktycznych. Rnorodne atrakcje zapewnia te pobliski, ponadstutysiczny Wocawek, poczony z Uzdrowiskiem miejsk lini komunikacyjn. Koszykarze wocawskiego Anwilu i  zawodowi sportowcy innych dyscyplin to tradycyjni uczestnicy odnowy biologicznej i leczenia w obiektach Wieca – Zdroju. Mionicy golfa mog skorzysta z 9 – dokowego pola w ssiadujcym Wiecu – Zalesiu (Golf Kujawy Club). Na skraju Uzdrowiska przyciga wzrok pamitkowa tablica PTTK, Towarzystwa Geograficznego i Nadlenictwa Wocawek wskazujca miejsce przebiegu 19 poudnika dugoci geograficznej wschodniej (po jej jednej stronie jest si starszym o 16 minut).
Przebiegajca w pobliu w Wiecu autostrada A1 zapewnia zainteresowanym dogodn komunikacj z miejscem zamieszkania.
W dniu 30 listopada 2010 roku 93% udziaw spki Uzdrowisko Wieniec sprzedano prywatnemu inwestorowi, co otwiera kolejny rozdzia rozwoju Zdrojowiska Wieniec.


WIENIEC NOWOYTNY

od X wieku - w Wiecu funkcjonuje port na rz. Zgowiczce. W 1266r. wzmiankowany myn
1154r. - pierwsza wzmianka o Wiecu nalecym do kapituy wocawskiej
1252r. - wzmianka w przywileju Kazimierza I Ksicia Kujawskiego o wsi Wince, ktrej w 1255r. nadaje on prawo niemieckie. Ksi pozwoli polowa na bobry.
1259r. - w akcie Papiea Aleksandra IV wie nazwano „Winche”. Kolejne nazwy to „Winzu” i „Winz”
XIIIw. - Biskupi wocawscy ufundowali koci p.w. w. Michaa i erygowali parafi, wzmiankowana w 1380 roku 
1356r. - poar kocioa, kolejny w 1560, jego odbudowa i konsekracja przez bpa Stanisawa Karnkowskiego w 1575r.-1569r. - bp S. Karnkowski oddaje parafi na fundusz kaznodziei katedry, odtd plebanem bywa zawsze kanonik katedry wocawskiej
1582r. - Wieniec liczy 34 any w tym: 10 wk folwarcznych, 3 plebaskie, 3 soeckie,  3 osiade i 22 puste oraz 9 L' anw czynszowych
1637r. - biskupie akta wizytacyjne wzmiankuj szko parafialn w Wiecu
1725r. - poar kocioa, w 1733r. odbudowa przez bpa Krzysztofa Szembeka
po 1793r.  - po konfiskacie dbr kocielnych w 1797r. Wieniec z przylegymi lasami i  folwarkami krl pruski Fryderyk Wilhelm II daruje gen. lejtn. Fryderykowi Ludwikowi, ksiciu von Hohenlohe – Ingelfingen z Wrocawia. W dzierawie Pawa Dbrowskiego, Daniela Arendt i Ignacego Kramlitz do 1818r.
1821r. - zaoono cmentarz, istniaa karczma, kunia, myn wodny, gorzelnia i browar
1824r. - po licytacji za 271 tys. z. wasno Miczyskich, z ktrych Stanisaw by adiutantem ks. Jzefa Poniatowskiego, a hr. Mieczysaw - sdzi pokoju okrgu wocawskiego
27.07.1831r. - Feldmarszaek ros. Iwan Paskiewicz okada sekwestrem majtki Miczyskich za udzia w powstaniu listopadowym
1826 – 47r.  - wybudowano nowe budynki folwarczne, owczarni, stodo i stajni, Wieniec mia 37 dymw i 289 mieszkacw
przed 1850r. - wybudowano dla Miczyskich tzw. Stary Paac i park
po 1860 - za udzia Miczyskiego w Powstaniu Styczniowym rzd zaborczy skonfiskowa Wieniec i sprzeda Franciszkowi Nowiskiemu. W 1865r. wasno Jana Krauze
31.08.1869r. - Wieniec od Marii z Jacobich Krauze naby Leopold Kronenberg za sum 163 000 rubli; dobra obejmoway wwczas 3063 morgi nowopolskie i 8 prtw.
2 po. XIXw. - wybudowano spichlerz, murowany myn, zajazd, kuni i ani.
1873r. - Kronenberg poczy szos Wieniec z Brzeziem, a w 1877r. wybudowa murowany most na Zgowiczce
1878r. - po mierci Leopolda Wieniec dziedziczy Stanisaw Leopold Kronenberg
1880r. - na gruntach darowanych przez Kronenbergw wybudowano now szko, a w 1882r. gwnie z darowizny Stanisawa i Leopolda Juliana Kronenbergw wybudowano murowany koci wg projektu Artura Goebla, konsekrowany przez bpa Bereniewicza w 1895r.
1890-92r. - wg proj. Goebla dla Stanisawa Leopolda Kronenberga wybudowano eklektyczny paac w stylu „renesansu woskiego”
1898r. - z fundacji Kronenbergw na cmentarzu wybudowano neoromask kaplic wg projektu Goebla. Budynek karczmy adaptowano na Ochronk dla dzieci
1900r. - wybudowano plebani, a w 1904r. paacowy park przekomponowano wg proj. Waleriana Kronenberga
1909r. - poszukujc soli i wgla brunatnego Kronenberg odkry rdo wody siarczanej 12ºC i  na prb uruchomi budynek kpielowy z trzema warmami
1913r. - budynek szkoy nie pomieci 160 uczniw, otwarto wic 4 – klasow fili w Machnaczu
1914/15 - w Wiecu kwateruj wojska rosyjskie, potem artyleria niemiecka; liczne ofiary i zniszczenia od ostrzau
03.1918r. - wojsko niemieckie skonfiskowao organy kocielne ufundowane w 1884r. przez Stanisawa Kronenberga
od 1919r. - wasno Leopolda Jana Kronenberga. Po odzyskaniu niepodlegoci nauk w szkole podjo 128 dzieci. Do 1921r. Wieniec jest siedzib gminy Pikutkowo
27.06.1923r. - Baron-Delegat Rady Szkolnej i Leopold Julian Kronenberg-Przewodniczcy Dozoru Szkolnego uczestnicz tradycyjnie w zakoczeniu roku szkolnego
1936r. - przy trakcie brzeskim wybudowano now, murowan, szko. W latach pidziesitych, i szedziesitych rozbudowana o wietlic szkoln, dom nauczycielski i nowe skrzydo
3.03.1941r. - aby pozyska dzwony hitlerowcy wysadzili w powietrze koci
1943r. - Leopold Wojciech Kronenberg s. Jana odbiera dyplom Wyszej Szkoy Agrarnej i wkrtce ginie jako onierz AK ps. „LOTEK”
1944r. - dekret o reformie rolnej wywaszcza Leopolda Jana Kronenberga a represje zmuszaj go do wyjazdu z kraju
1945r. - majtek rozparcelowano, resztwka Wieniec zostaa przeznaczona na zorganizowanie Liceum Rolniczo-Pszczelarskiego. Do 1954r. Wieniec jest siedzib gminy
1946-1948r. - zesp dworsko-parkowy uytkuje Komitet Wojewdzki PPR. W 1949r. w paacu zorganizowano sanatorium przeciwgrulicze, w 1960r. zamienione na Szpital przeciwgruliczy i chorb puc
1957-1964r. - na fundamentach z 1733r. proboszcz ks. Roman Jaocho buduje nowy koci
1959r.  - Kierownik szkoy Jzef Jankowski oddaje Muzeum Kujawskiemu naczynia wczesnoredniowieczne i wioso wydobyte z dna Zgowiczki. W 1965r. Badania Katedry Archeologii UMK w Toruniu potwierdzaj Xw. przysta rzeczn i ew. komor celn.
1990r. - Wieniec staje si soectwem samorzdowej gminy Brze Kujawski
2003r. - rozbudowano budynek szkoy o pomieszczenia gimnazjum i o hal sportow, a w 2004r. Poczono szko z centrum Wieca bezpiecznym cigiem pieszym
2006r. - w paacu zlikwidowano dziaalno szpitaln, od 2009r. spka „Paac Wieniec” powoana przez Urzd Marszakowski rozpoczyna tworzenie Centrum Informacji Europejskiej. Zaczto rekonstrukcj paacowego parku
2011r. - wybudowano zesp boisk zaplecza sportowego szkoy
2012r. - Wieniec przecia autostrada A1. Zlokalizowano tu Miejsca Obsugi PodrnychO NICH WATO PAMITA

Leopold Kronenberg, (1812r.-1878r.), bankier, przemysowiec, filantrop, . Ernestyna Rozalia Leo. Gowa najsawniejszej linii rodowej Kronenbergw, silnie zwizanej z Kujawami i Ziemia Brzesk. Zaoyciel majtkw Kronenbergw w Wiecu i w Brzeziu. Rodzina pozostawia po sobie geograficzne lady utrwalone w nazwach miejscowoci (od jego imienia: Leopoldowo)
Stanisaw Leopold Kronenberg, (1846r.-1894r.) filantrop, przemysowiec, finansista, dziedzic Wieca od 1878r. Hodowca koni penej krwi angielskiej oraz rasowego byda i owiec. Wzorcowe w Krlestwie Polskim melioracje pl, k i pastwisk w Wiecu i w Brzeziu.
LEOPOLD JULIAN KRONENBERG, ur. 1849r. Finansista, kompozytor, ziemianin, analityk polityczny (m.in. ksika „Polska wobec stron walczcych”) W 1878r. odziedziczy majtek Brzezie. Hodowca rasowych koni, byda i owiec. Po 1918r. powica si prowadzeniu majtkw w Wiecu i w Brzeziu, oraz muzyce. Spaca dugi Filharmonii Warszawskiej, ktrej by wspzaoycielem i okazjonalnym dyrygentem. Umiera w Brzeziu w 1937r.
JZEFINA z RESZKW KRONENBERGOWA, ur. 1885r. . Leopolda Juliana, artystka, filantropka, fundatorka organw i in. wyposaenia kocioa w 1882r. wiatowej sawy piewaczka, porzuca karier i osiada z mem w Brzeziu. W 1889r. rodzi si crka Jzefina Ra (od jej imienia nazwa wsi Rzinowo). Umiera 22 lutego 1891r. rodzc syna Leopolda Jana.
LEOPOLD JAN KRONENBERG, ur. 18.02.1891r. w Brzeziu, agronom, ziemianin, kawalerzysta, studiuje agronomi w Monachium, w I wojnie w. oficer wojsk rosyjskich odznaczony Krzyem w. Jerzego. W 1916r. nawizuje kontakt z Komitetem Polskim w Londynie i Polskim Komitetem Narodowym w Paryu. Po powrocie do Polski w 1918r. do 1921r. bierze udzia w powstaniach w Wielkopolsce i na lsku. Mionik koni, prowadzi hodowle w Brzeziu i w Wiecu, czonek Towarzystwa Wycigw Konnych i Polskiego Zwizku Jedzieckiego. Z Wand de Montalto pobieraj si i maj dwoje dzieci – Leopolda Wojciecha (ur. 1920r.) i Wand (ur. 1922r). W czasie II wojny w. ginie jego ona (w 1939r.), syn (w 1943r.) i crka (w 1944r.). W konspiracji szkoli akowsk modzie i wydaje pras podziemn. Po dekrecie z 1944r. o reformie rolnej, na przeomie 1946/47 zmuszony do wyjazdu z Polski. W USA wybrany honorowym prezesem b. onierzy AK, zmar w 1971r.
Wadysaw Kronenberg, ur. 1848r., utalentowany muzycznie osiad na stae we Francji gdzie przez sentyment do dbr rodzinnych komponowa pod pseudonimem „Wieniec”.
Walerian Kronenberg, ur. 1859r., czoowy twrca zaoe parkowych i ogrodowych na ziemiach polskich, ogrodnik i planista. Profesor Wyszej Szkoy Ogrodniczej w Warszawie
Stanisaw hr Miczyski, towarzysz i adiutant ks. Jzefa Poniatowskiego, do jego mierci w nurtach Elstery (19.10.1813r.) w stopniu kapitana. Po kampanii napoleoskiej wrci do Polski i na publicznej licytacji przed trybunaem Cywilnym w Warszawie w 1824r. kupi dobra Wieca i Kuczyny.

Mieczysaw hr. Miczyski, ur. 1818, syn Stanisawa – pukownika Wojska Polskiego, adiutanta Ks. Jzefa Poniatowskiego – i Michaliny z Prusiskich. Kawaler orderu Virtuti Militari, sdzia pokoju powiatu wocawskiego. Znany w 2 po. XIX w. kompozytor kujawiakw i innych tacw ludowych, m.in. dedykowanych Marii hr. z Wodziskich Skarbek, muzie Sowackiego i Chopina (w 1854 r. dochd z tego zeszytu przeznaczy na szpital w. Antoniego we Wocawku). Dziedzic Wieca i Brzezia, w 1847r. polubi Mari, crk gen. Augustyna Subickiego i ucji z hr. Zboiskich. W 1851r. w Wiecu urodzia si ich jedyna crka, Zdzisawa. Od jego imienia wie Mieczysaw a wie Witoldowo od 1837r. od Witolda Miczyskiego. Z kolei nazwy wsi Marianki i Klementynowo przyjy nazwy od imion Marii i Klementyny Miczyskich.
ARTUR GOEBEL, ur. 1835r. praktykowa u H. Marconiego, budowniczy dworw, domw bankowych (braci Natansonw w Warszawie) szk, kociow (m.in. w Wiecu), szpitali i paacw (m.in. w Brzeziu i w Wiecu).
Jzef Jankowski, kierownik szkoy – Wieniec zawdzicza mu odkrycie X-wiecznego portu rzecznego w 1959 roku
Jan Grzekowiak, archeolog katedry Archeologii Polski i Powszechnej UMK w Toruniu, w sierpniu 1965r. przeprowadzi badania X-wiecznego portu na rz. Zgowiczce.
M. de Winecz, pleban i kanonik wzmiankowany w 1356r.
KRZYSZTOF SZEMBEK, bp, w 1733r. wystawi z drzewa nowy koci ks. praat Karol Zieliski, gwny animator budowy w l. 1880-82 kocioa w Wiecu.

Wzmiankowani ks. wikariusze: 1882r.- Fortunat Bereszczyski, 1883r.- Roman Winiewski, 1885r.-Jan Jdrzejewski, 1886r. - Jan Szafraski, 1890r. - Franciszek Plewowski, 1892r. - Wacaw Piotrowski, 1893r.-Mieczysaw Kozakowski, 1899r. - Jzef Rosiski, 1911r. Antoni Margoski, 1914-20 - Ferdynand Cichocki

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000