Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Zarys dziejw PDF Drukuj Email
21.02.2005.

Witamy Pastwa w Brzeciu Kujawskim, malowniczym 4,5-tysicznym miasteczku, pod wieloma wzgldami zupenie wyjtkowym w prehistorii i nowoytnej historii Polski.

To tutaj, na dawnym pwyspie lecego w granicach miasta, niegdy wielkiego jeziora Cmentowo, wykopaliska odsoniy pierwsz osad kultury lendzielskiej z okresu neolitu z 50 domami trapezowatymi, znan z archeologii wiatowej jako grupa brzesko -kujawska. W czasie, kiedy ponad 5000 lat temu nad Tygrysem i Eufratem cywilizacja Sumerw zakadaa swoje pierwsze miasta - pastwa, nasi prabrzecianie na rogatkach obecnego miasta budowali monumentalne, kamienno - ziemne „lece" ostrosupy o dugoci na 3 metry i na 5 - 7 metrw szerokie. Takie same budowle odsonite nad dawnym jeziorem w ssiednich Miechowicach. W wyniku prowadzonych od ponad 70 lat wykopalisk na terenie Gminy zinwentaryzowano cznie 217 stanowisk archeologicznych. W pobliskim, wiekowym (pierwsza wzmianka z 1154 roku) Wiecu odsonite grb z okresu kultury megalitycznej z ktrego pochodzi czaszka okoo siedemdziesicioletniego, mskiego przedstawiciela rasy czarnej (!) Oto jak fantazyjnie ksztatoway si korzenie obecnych mieszkacw Ziemi Brzeskiej.

Brze to dawne miasto ksit i krlw istniejce ju w XI - XII wieku. Wzmiankowany po raz pierwszy uzyska w 1228 roku, w 1250 roku uzyska prawa miejskie z rk ksicia Kazimierza, syna Konrada Mazowieckiego. W historii bywa:

 • siedzib ksit kujawskich (od 1236 r.)
 • stolic dzielnicy brzesko - kujawskiej (od 1255 r.)
 • kasztelani (od 1275 r.)
 • starostwem grodowym (od 1312 r.)
 • komturi krzyack (od 1332r.)
 • stolic wojewdztwa brzesko - kujawskiego (od 1312 r. i od 1343 r.),
 • powiatem (od 1793 r.)
 • gmin rzdow (od 1880 r.)
 • siedzib obwody brzesko-kujawskiego pod zaborem rosyjskim.

Tu w 1260 r. urodzi si, mieszka i std zarzdza Ksistwem Brzesko - Kujawskim najznamienitszy brzecianin, Wadysaw okietek, Zjednoczyciel i - od 1320 r. - Krl Polski.

Od 1330r. Brze by najpotniejsz twierdz regionu, std i Krlowie Polski bywali tu wielokrotnie. Poza Wadysawem okietkiem, dla ktrego Brze by miastem rodzinnym i wyjtkowym, dokumenty dowodz e w latach 1399 - 1430 Wadysaw Jagieo przebywa tu 27 razy.

W dniu 19 kwietnia 1346 roku na Zamku Ksicym w Brzeciu Krl Polski Kazimierz Wielki nada prawa miejskie Bydgoszczy, obecnej stolicy Wojewdztwa Kujawsko -Pomorskiego. Tu odbywano zjazdy polsko - krzyackie ( latach 1320 i 1324 ), zawierano pokoje (31 grudnia 1435r. w wojnie polsko - krzyackiej ) i odbywano sejmy i sejmiki z udziaem Krlw ( w 1436 roku Konstytucja wyznaczya Brze jako miejsce sejmikw ). Odnotowano nawet, e w 1825 roku zaszczyci miasto car Aleksander I. Krlowie polski lubili miasto, i hojnie przyznawali przywileje:

 • Wadysaw okietek w latach 1292, 1295 i 1297, Kazimierz Wielki w 1361 roku
 • Wadysaw Jagieo w 1410 roku
 • Aleksander Jagieloczyk w 1504 roku
 • Zygmunt August w 1556 i 1557 roku
 • Stefan Batory w 1576 i 1582 roku
 • Zygmunt III w 1593 i 1596 roku
 • Jan III Sobieski w 1681 roku
 • August II
 • Stanisaw August Poniatowski w 1720, 1781, 1782, 1787 i 1793 roku.

Take dziki temu miasto znajdowao siy do podnoszenia si z ruin powodowanych przez kolejne wojny. W historii Brze by oblegany i zdobywany wielokrotnie: w 1300 roku przez Wacawa II Czeskiego, w 1327, 1329 i 1332 roku przez Krzyakw, w 1383 roku przez Ziemowita - ksicia mazowieckiego, w 1389 roku przez Zygmunta, margrabiego brandenburskiego, w 1657 l w 1699 roku przez Szwedw, w 1707 roku przez wojska Kozackie, w 1771 roku przez Konfederatw i w 1794 roku przez wojska Insurekcji Kociuszkowskiej. Z saw zapisay si w historii miasta pobyty wojsk saskich, litewskich, rosyjskich, pruskich i niemieckich, a take liczne poary i zarazy.

Obecne wadze administracyjne Brzecia s kontynuacj bogatych tradycji samorzdowych, dokumentowanych historycznie. Niezalenie od zarzdcw ksicych i krlewskich ( m.in. w 1282 roku Kasztelan Krystyn, w 1349 roku wojewoda Albert, w 1487 roku starosta Micha z Brudzewa ) wjt i rajcy miejscy Brzecia wzmiankowani s w 1317 roku, dokumenty 1328 roku wymieniaj ju wjta, burmistrza i rad miejsk, a w 1361 roku Sd Krlewski na podstawie Konstytucji powoa w Brzeciu trzy rady:

 • pierwsz, jako Magistrat skadajcy si z 8 osb
 • drug, skadajcy si z Wjta i 6 awnikw
 • trzeci jako Urzd Gminy skadajcy si z 12 osb wybieranych doywotnio.

W 1793 roku Rada Miejska Brzecia liczya 9 osb, w tym burmistrza, sdziego, 6 rajcw i pisarza miejskiego, a magistrat zatrudnia wonego i egzekutora.

Dawny ratusz zlokalizowany w centrum brzeskiego rynku nie przetrwa kataklizmw dziejowych, wic w latach 1833 - 1837 wg projektu Henryka Marconiego wybudowano nowy ratusz klasycy styczny, stanowicy do dzi siedzib samorzdu terytorialnego. Na imponujcym portyku kolumnowym ratusza widnieje dzi najdawniejszy herb miasta, wzorowany na pieczciach Krakowa i Poznania, z wyobraonym murem fortecznym z 3 basztami: na rodkowej baszcie tarcza z ksicym herbem Kujaw, a obok niej w. Stanisaw i w. Piotr.

Od XVI wieku miasto znakowao si take herbem z wyobraonym murem fortecznym z 3 wieami, bez herbu ksicego i bez patronw lokalnych, a od XIX wieku - herbem z wyobraonym numerem fortecznym z 3 basztami, z bram z otwartymi wrotami, i z orem bez korony pomidzy nimi.

Najstarszy, zachowany wizerunek Brzecia pochodzi z XVII wieku. Na wykonanej 14 marca 1657 roku litografii Eryka Jonsona Dahiberga, Generalnego Kwatermistrza wojsk szwedzkich i rwnoczenie rysownika, widoczna jest panorama miasta obleganego przez Szwedw. W panoramie wyrniaj si mury obronne z bramami miejskimi i zwodzonym mostem, gotycki koci famy oraz gotycki koci i klasztor sistr zakonnych, gotycki zamek ksicy oraz ratusz miejski.

Zawieruchy dziejowe nie pozostawiy we wspczesnym Brzeciu zbyt wielu zabytkw materialnych, zachowa si jednak unikalny w regionie, urbanistyczny ukad miasta redniowiecznego.

XIV wieczne miasto zaoono na obronnym, tarasowym wzgrzu o zarysie litery ,D" zlokalizowanym o okoo 10 m nad poziomem rzeki Zgowiczki. Od pnocy, poudnia i wschodu otoczone byo waem ziemnym z fos z wodami Zgowiczki, oraz murami obronnymi. Wewntrz murw rozplanowano cztery bloki zabudowy 160 m X 160 m , podzielone (nazwy obecnie ) ul. Narutowicza, Reymonta i Krakowsk, z przypadymi do nich ulicami Krzyow, Kiliskiego i Fam. Kwadrat poudniowo - wschodni stanowi plac rynkowy ( obecnie skwer ) na ktrym posadowiony by pierwotnie ratusz, z gotyckim kocioem farnym na poudniowo - wschodnim rogu i zamkiem ksicym ( obecnie budynek Poczty ) na rogu poudniowo — zachodnim. W pnocno - zachodnim narou, przy murach obronnych zachowa si zesp klasztorny dominikanw, ale nie zachoway si bramy miejskie: Krakowska i Toruska.

 
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000