Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu PDF Drukuj Email
28.02.2005.

Zesp paacowo – parkowy w Brzeziu pooony jest w pnocnej czci gminy Brze Kujawski. Najblisze otoczenie zespou to lekko pofadowana rwnina przecita w kierunku wsch.-zach. gbokim jarem o stromym zboczu. Park ley na poudniowej krawdzi tego jaru.
W skad zespou paacowego wchodz:

  • paac murowany z 1873 roku,
  • oficyna murowana z koca XIX wieku - „Wilsonwka”,
  • oficyna murowana z koca XIX wieku,
  • strwka z bram – murowana z 1873 roku,
  • dwie stajnie murowane z koca IX wieku,
  • dom buchaltera z koca XIX wieku,
  • dom pisarza z koca XIX wieku,
  • dwa czworaki z koca XIX wieku,
  • park paacowy z 1889 roku.

Paac zbudowany w stylu renesansu francuskiego, to budynek murowany z cegy, oboony licwk z cegieki czerwonej z tynkownymi naronikami, obramieniami okien, gzymsami i pozornymi supami wzmacniajacymi konstrukcj. Brya zwarta, nieregularna z okrag czterokondygnacyjn wie w poudniowo – wschodnim narou, zwieczona wysokim dwuspadowym dachem o skomplikowanym ukadzie
z poaci lekko zaaman, kryt dachwk.
„Wilsonwka” jest niewielkim parterowym domem, murowanym z cegy, otynkowanym. Dach czterospadowy, na facjacie dwuspadowy, kryty pap.
Oficyna znieksztacona kilkoma przybudwkami to budynek murowany z cegy, otynkowany, parterowy z uytkowym poddaszem, na planie zestawionych naroami prostoktw, z ktrych wikszy zorientowany jest dusz osi na pnoc, a mniejszy na wschd.  Brya prostokatna kryta dachem naczkowym.
Brama wjazdowa skada si z dwch murw o detalu naladujacym formy paacu.
Obecnie w dawnym paacu zlokalizowane jest Pogotowie Opiekucze, ktremu przyporzadkowany jest park i znajdujace si w nim oficyny, peniace funkcje mieszkalne.
Historia parku w Brzeziu rozpoczyna si w II poowie XIX wieku. Zaoenie parkowe zostao zaprojektowane przez Waleriana Kronenberga i powstao w roku 1889. Wtedy te prawdopodobnie powstaa w obecnej formie droga czca Brzezie z Wiecem i szosa wiodaca z Brzezia do traktu wocawsko – nieszawskiego.
Obydwie te drogi zaprojektowano jako integraln cz zaoenia.
 Omawiany projekt z nieznacznymi zmianami w stosunku do zaoenia zachowa si do dzisiaj. Do dzi zachowane s relikty szpaleru kasztanowego i grabowego. Aktualnie ukad parku tworz nieregularne masywy drzew i krzeww.
Najciekawszym rejonem jest rozega centralnie polana z wielogatunkow kp drzew w rodku. Obok kpy ronie samotnie wizka sosen. Wzdu wschodniej granicy rosn samosiewy. Ukad kompozycyjny zaoenia jest czytelny, dobry. Park z licznym i bogatym drzewostanem. Zachowane zostay elementy dawnego rozplanowania tzn. park utrzymany w dawnych granicach z bram, strwk, paacem i dwoma oficynami. Utrzymana wiekszo dawnych cieek parkowych. Administratorem i uytkownikiem zespou paacowo – parkowego jest Pogotowie Opiekucze Brzezie.

 
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000