Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

TWRCY Z ZIEMI BRZESKIEJ PDF Drukuj Email
14.07.2008.
Danuta Czerwiska-Murawska

 Urodzona w Brzeciu Kujawskim, gdzie mieszka do dzi.
Wspzaoycielka Kujawsko-Pomorskiego Zwizku Literatw we Wocawku i jego Wiceprezes. Prozatorka, poetka.
Autorka cyklu biograficznego pt. "Wielcy Maych Ojczyzn". Jest to sze tomw po kolei skadajcych si w wyraz "Kujawy". Pierwszy tom zosta wydany w 2005 roku pt. Leon Stankiewicz". W 2009 roku ukazaa si jej ksika ,,Gos z wygnania czyli ycie i praca Feliksa Rembiakowskiego”.
 W swoim dorobku ma rwnie wydane dwa scenariusze napisane do ksiek Jarosawa Wojciechowskiego pod tytuem "Sabeusz" i "Piktogramy".
Redaktor wielu tomikw poetyckich.
Duo tworzy. W chwili obecnej pracuje nad zbiorow prac wraz z Marianem Kustra i Marcinem Sowiskim pt. "Wielka Monografia Kujaw".
Jest wsppomysodawc i wsplrealiozatorem przygotowanego do druku Czasopisma Artystyczno-Literackiego "agorD", wydawany przy Kujawsko-Pomorskim Zwizku Literatw we Wocawku, ktrego rwnie jest redaktorem.
 Propagatorka kultury na terenie Kujaw, szczeglnie wrd modziey. Uczestniczka i autorka wielu spotka i prelekcji w szkoach podstawowych, gimnazjach, technikach i liceach. Wsporganizatorka wielu spotka autorskich i wieczorw poetyckich.
 Jest te Przewodniczc Towarzystwa Kulturalnego w Brzeciu Kujawskim, ktrego zadaniem statutowym rwnie jest propagowanie kultury. Czyni to wraz z innymi czonkami Towarzystwa.
Mioniczka regionu Kujaw pragnca jak najwicej uczyni dla swej maej ojczyzny.


Krystian Medard Czerwiski

Urodzony w Brzeciu Kujawskim 28.05.1938 jako Krystian Medard Czerwiski. Debiut poetycki 1961. Debiut ksikowy 1968 („Stemplowanie siwych koni”, opowiadania, LSW). Publikacje prozy i poezji w rnych czasopismach. 1958 wraz z grup modych wocawskich pasjonatw literatury by wsporganizatorem Grupy Literackiej.
W roku 1963 opuszcza Wocawek w poszukiwaniu pracy. Od 1979 publikacje gwnie w „drugim obiegu”. Do „stanu wojennego” pisze w redakcji solidarnociowego czasopisma „Wolne Zwizki” w Bydgoszczy (wiersze, felietony, artykuy). 1981 w Almanachu Poezji Odnowy, (konspiracyjne Wyd. im. Nila-Fieldorfa, W-wa) wraz z min. Czesawem Mioszem i Bertoltem Brechtem.
1988 emigracja do Niemiec; cikie schorzenie serca i operacja, obywatelstwo niemieckie bez zrzeczenia si obywatelstwa polskiego.
Od 1988 publikacje (poezja, esej, proza, tumaczenia z jzyka niemieckiego) pod nazwiskiem matki Manteuffel w czasopismach literackich w Niemczech i w Polsce, w prasie polonijnej w Wiedniu, Paryu, Wilnie i w Nowym Jorku. 2005 zbir wierszy w jzyku niemieckim w wydawnictwie „Wort-und-Mensch”, Köln „Gedichte aus den Scheidewegen” (ujte przez Deutsches Polen Institut w Darmstadt w dziale „Poezji Polskiej w niemieckim przekadzie”, oraz w tomie V. Nationalbibliothek der Deutschsprachigen Gedichten).
W roku 2002 zaproszony do Warszawy z okazji „wiatowego Dnia Poezji”. Od tego czasu take powrt na amy polskiej prasy literackiej. Liczne nagrody literackie. W roku 2005 Biblioteka Miejska we Wocawku wydaa z inicjatywy wadz rodzinnego Brzecia Kujawskiego epistolarn opowie emigracyjn „Listy do Kamy”. 2008 w tej samej edycji i inicjatywy zbir (eseje i wiersze) „Zaklcia” oraz wydany przez ZO ZLP w Bydgoszczy zbir „Sone chabry. Comdie larmoyante”. We wszystkich zbiorach i publikacjach w kraju i zagranic
Podkrela swj zwizek z Brzeciem Kujawskim i z Ziemi Kujawsk.
Mieszka w Niemczech (Lenningen, Wyyna Szwabska) i w Polsce (Ciechocinek). Czonek ZLP i SAP.


 Leon Dbowski

Urodzi sie w 1915 r. w Redczu Krukowym. Ukoczy szko powszechn w Dbiu Kujawskim, a nastpnie Gimnazjum im. Piusa X we Wrocawiu, gdzie w 1937 r. otrzyma wiadectwo maturalne. Tego samego roku rozpocz studia w Wyszym Seminarium Duchowym we Wocawku, przerwane wybuchem II wojny. Kontynuowa nauk w latach 1940-41 w seminarium ksiey pllatonw, a nastpnie u ksiy jezuitw w Warszawie. W 1944 r. przyj wiecenia kapanne. Do diecezji wocawskiej wrci w 1945 r. Pracowa jako wikariusz w Kole i Kaliszu, w latach 1948-56 by prefektem w Lipnie, w latach 1965-74 r. rektorem Wyszego Seminarium Duchowego we Wocawku. Po zoeniu rezygnacji z tej funkcji pracowa w Kaliszu. W 1974 r. mianowany zosta kapanem papieskim. Zmar w 1991 r. pochowany zosta w Kaliszu.

 

 Andrzej Fronczak

Artysta urodzi si 01.10.1959 r. w Brzeciu Kujawskim. Z wyksztacenia ekonomista. Od trzydziestu lat uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. W 2004 r. zosta przyjty do Zwizku Polskich Artystw Plastykw (Okrg Toruski). Ma na koncie 36 wystaw indywidualnych, midzy innymi w Warszawie, Toruniu, Koszalinie, Supsku, Wocawku, Ciechocinku, Lubaniu lskim oraz zagranicznych w Chicago, Detroit i Paryu. Bra udzia w okoo 80. wystawach zbiorowych oraz 9. plenerach malarskich regionalnych i oglnopolskich. W 2010 r. odznaczony Srebrnym Krzyem Zasugi za dziaalno spoeczno - artystyczn. Andrzej Fronczak prezentuje malarstwo sztalugowe oraz prace na papierze wykonane technik wasn. W rodzinnym miecie prezentowa swoje prace w maju 2010 roku, a we wrzeniu 2011 roku w Galerii Sztuk Plastycznych we Wocawku otwarto wystaw Jego prac p.n. ,,Zapisy C.D."


Kazimierz Grodzicki

Urodzi si w 1884 r. w majtku Psarskie koo remu, gdzie uczszcza do szkl. Usunito go z gimnazjum za czytanie ,,Pana Tadeusza”. Przenis sie do Lwowa, gdzie zda matur. Studiowa rolnictwo na UJ w Krakowie, Lipsku i Berlinie. Po studiach rozpocz gospodarowanie w majtku Sokoowo. Majtek ten by wzorowo prowadzony. W latach trzydziestych podczas wizytowania przez prezydenta Ignacego Mocickiego pokazany zosta jako przykad znakomicie prowadzonego gospodarstwa. Kazimierz Grodzicki wybudowa na terenie swojego majtku nowoczesn cegielni ,,Rumaki”. By dziaaczem spoecznym i partyjnym, dziaa w partii konserwatywnej i BBWR. W 1939 r. zosta aresztowany przez Niemcw. Podczas wojny by administratorem majtkw koo Warszawy, po wojnie pracowa na Dolnym lsku. Nigdy nie powrci do Sokoowa. Zmar w 1955 r. we Wrocawiu.

 

 


Jzef Skonieczny „Skuniok” urodzi si 6.03.1952 w Ktrzynie.
 Od 4 roku ycia mieszka w Brzeciu Kujawskim. Jak sam powiedzia kocha nasze miasteczko bo je czuje i zna kady kamie Brzeskiego bruku.
Czowiek obdarzony wieloma talentami samouk malarz, rzebiarz.
W swoim yciu kieruje si kilkoma mottami. Jedno z nich to „nie wszystek umr” . Twrca mwi , e wiele w swoim yciu nabroi i teraz  swoj prac chce zatrze to ze wspomnienie i pozostawi po sobie co dobrego
Te dobre rzeczy, ktre pan Jzef chce pozostawi po sobie mona  zobaczy niemal w kadym zaktku Brzecia i w wielu placwkach na jego terenie. To wanie dla Brzecia stworzy cykl rzeb historycznych, projekt dzwonnicy kocielnej, projekt kaplicy cmentarnej. Jego prace plastyczne zdobi szkoy i przedszkola z terenu gminy oraz Brzeskie Centrum Kultury, w ktrym prowadzi zajcia koa plastycznego „Akwarelka”.
 Zaproponowa kolorystyk i wystrj urzdu miejskiego w Brzeciu Kujawskim. Naley do komitetu budowy pomnika Wadysawa okietka, gdzie ma znaczce zdanie. To wanie pan Jzef dekoruje na wita Boego Narodzenia nasze miasto.
Dlaczego to robi bezinteresownie? Odpowiada krtko „bo kocham ludzi, nie boj si ich kocha i tego samego przez swoj prac chce nauczy tych, z  ktrymi przychodzi mi wsppracowa.”
Jego bezinteresowna praca pomoga mu wyj z naogu alkoholowego. Na swojej drodze spotka czowieka, ktry w niego uwierzy i ktry da mu prac. Dyrektor Zakadu Usug Komunalnych Waldemar Kamiski zaproponowa mu udzia w przygotowaniach miasta do 750-lecia. I tak zacza si praca „Skunioka” na rzecz Brzecia. To wanie pan Kamiski stworzy mu miejsce, mae pomieszczenie w stolarni, w ktrym znalaz -azyl, gdzie mg schowa si przed wiatem i tworzy.
Pan Jzef robi duo bo lubi to robi i cieszy si, ze ludziom podoba si to co robi. Nigdy nie tworzy dla zaszczytw ale maluje i rzebi z potrzeby serca.
Najbardziej cieszy go to, e na swojej drodze napotka osoby, ktre pozwalaj mu si realizowa i pozostawiaj mu wolno w podejmowaniu decyzji. Tak byo w przypadku prac na rzecz Szkoy Podstawowej nr 2 . Jak sam stwierdzi „otrzymaem od pracownikw szkoy wiele serca i miao mog nazwa ich swoimi przyjacimi”. Tak samo nazywa pracownikw Brzeskiego Centrum Kultury.
Cechy charakteru: upr, bezinteresowno, wraliwo
U ludzi najbardziej drani go obuda.
Najbardziej dotyka go krzywda dzieci
Ulubiona pora roku – wiosna
Ulubiona pora dnia – rano, jak stwierdzi nie jest typowym artysta tworzcym noc, najlepiej i najwicej udaje mu si zrobi bardzo wczenie rano.
Pan Skonieczny mia wystaw swoich prac w „Galerii „Na pitrze” w Brzeskim Centrum Kultury oraz w Goreniu. Namalowa wiele obrazw na aukcje charytatywne.
Prace dzieci z Pracowni Plastycznej „Akwarelka” otrzymuj wiele nagrd na konkursach oglnopolskich i regionalnych.
Myl, e moemy cieszy si z tego, e mieszka u nas kto taki.


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000