Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

















Sztandar Gminy PDF Drukuj Email
23.10.2008.

Sztandar zaliczany jest do zespou symboli samorzdu terytorialnego. Jest tym weksylium, ktre istnieje tylko w jednym jedynym egzemplarzu i jest eksponowane i wykorzystywane tylko podczas wyjtkowych okazji. Naley zatem do weksyliw bardzo „zaszczytnych”. Ma jednak stosunkowo niedug histori jako znak samorzdowy, gdy nie ma staropolskiej tradycji uywania sztandaru jako symbolu danego samorzdu. Sztandary obecnie s jednak bardzo rozpowszechnione, posiada je ju wiele miast i gmin wiejskich.
Projektujc sztandar Brzecia Kujawskiego staralimy si uwzgldni najwaniejsze atrybuty zawarte w herbie i fladze Miasta i Gminy, przy zachowaniu estetyki i oryginalnoci. 
Dominujcym elementem sztandaru jest umieszczona na pacie prawym tarcza z herbem Brzecia Kujawskiego. Nad tarcz herbow umieszczona jest nazwa orodka miejsko-gminnego. Napis dwujzyczny polsko-aciski, umieszczony na pacie lewym, informujcy o Ziemi Brzeskiej, wpisany w rodek zotego wieca laurowego, symbolizujcego donioso i wyjtkowo, peni rol dewizy informujcej o historycznej przynalenoci terytorialnej orodka oraz o jego historycznym znaczeniu jako stolicy ksistwa, wojewdztwa i powiatu. Jest to z jednej strony odwoanie si do staropolskiej tradycji orodka brzeskiego, z drugiej za manifestowanie jego doniosej roli historycznej na tym obszarze take w czasach wspczesnych.
 Dewiza umieszczona na szarfie, zapisana w jzyku polskim i aciskim, zaczerpnita z aciskiej sentencji „Pro publico bono”, wyznacza ma zakres dopuszczalnej ingerencji administracji samorzdowej. Poniewa dewiza umieszczona na pacie sztandaru odnosi si do Miasta i Gminy Brze Kujawski przede wszystkim w jego wymiarze terytorialnym, na szarf wprowadzono dewiz odnoszc si do burmistrza i radnych oraz urzdnikw. „Dla wsplnego dobra” to dewiza, ktra okrela zasady, jakimi powinni si oni kierowa w pracy dla dobra Miasta i Gminy. Dobro wsplne charakteryzuje si tym, e, po prostu jest ono dostpne dla wszystkich i moe by ono konsumowane jednoczenie przez wiele osb jednoczenie bez adnych konsekwencji. 
 Uycie jzyka aciskiego w dewizach sztandaru, peni wan rol w wyraaniu treci ideowych zwizanych z tradycjami Brzecia Kujawskiego. Zastosowanie aciny dominujcej w redniowieczu i funkcjonujcej ywo w czasach nowoytnych byo celowym odwoaniem si do historii, ktra take wspczenie jest istotnym wyznacznikiem pozycji Brzecia Kujawskiego, orodka, ktry niestety nie peni ju dzi tych samych, doniosych funkcji co w czasach przedrozbiorowych, bdc stolic wojewdztwa i powiatu. 
 Barwy sztandaru nawizuj konsekwentnie do barw herbu Brzecia Kujawskiego.  

dr Gerard Kucharski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000