Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz
13.06.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Obwieszczenie w sprawie obowizku przedkadania informacji o wyrobach zawierajcych azbest PDF Drukuj Email
27.11.2015.
Majc na uwadze zapisy Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga w zakresie wykorzystywania wyrobw zawierajcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzdze, w ktrych byy lub s wykorzystywane wyroby zawierajce azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31) Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, e wykorzystujcy wyroby zawierajce azbest    (tj. kady waciciel, zarzdca, uytkownik nieruchomoci, obiektu lub instalacji budowlanej) obowizani s dokonywa ich corocznej inwentaryzacji poprzez sporzdzenie spisu z natury. Wyniki inwentaryzacji winny by przedkadane przez: osoby fizyczne – burmistrzowi, podmioty prawne – marszakowi wojewdztwa i aktualizowane do dnia 31 stycznia kadego roku.  W zwizku z powyszym wzywa si mieszkacw gminy posiadajcych na swych nieruchomociach wyroby zawierajce azbest do sporzdzenia ich inwentaryzacji bd aktualizacji przedoonych ju danych poprzez zoenie „informacji o wyrobach zawierajcych azbest” (druk do pobrania).  
Czytaj cao
 
Platforma informacyjna dla obywateli PDF Drukuj Email
26.11.2015.
Na uruchomionej stronie informacyjnej www.obywatel.gov.pl  znajduj si opisy najpopularniejszych usug, jakie administracja wiadczy dla obywateli, np.: jak wyrobi dowd ,paszport, prawo jazdy czy Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypeni i gdzie si zgosi.
Struktura strony nie odzwierciedla podziaw resortowych, lecz systematyzuje usugi administracji publicznej wedug typowych zdarze yciowych. Wiarygodno opisw (kart) usug zostaa zagwarantowana poprzez wspprac z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podlegych. Cech wyrniajc stron jest zrozumiay, prosty jzyk.
System informacji telefonicznej to rozwizanie dla tych, ktrzy nie korzystaj z Internetu. Dzwonic pod 222 500 115, dowiedz si, gdzie zaatwi swoj spraw. System dziaa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a take na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzdach wojewdzkich).

 
Informacja - instalacje grzewcze i elektryczne PDF Drukuj Email
23.11.2015.
 
Brze Kujawski laureatem w programie Przyjazna gmina 2015 PDF Drukuj Email
20.11.2015.
Jest nam niezmiernie mio poinformowa, e gmina Brze Kujawski zostaa laureatem w sidmej edycji programu „Przyjazna Gmina 2015”, w jubileuszowej edycji z okazji 25-lecia polskiej samorzdnoci. Program kierowany do polskich miast i gmin ma na celu wyonienie najlepszych, wskazanie kierunku rozwoju w samorzdzie lokalnym, a take promocj gminy w zakresie gospodarczym, spoecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.
Prestiowy Tytu jest potwierdzeniem rozwoju samorzdu lokalnego i wprowadzania przez niego nowoczesnych kierunkw dziaania, w celu poprawy jakoci ycia mieszkacw oraz podniesienia atrakcyjnoci inwestycyjnej, gwarantujcej wzrost gospodarczy.  Uroczyste podsumowanie programu wraz z wrczeniem nagrd odbyo si 21 padziernika w widnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej.

Czytaj cao
 
Przebudowa ul. Przemysowej-Mickiewicza (skrzyowanie) -Traugutta - zakoczona PDF Drukuj Email
20.11.2015.
W dniu 20 listopada br. nastpi oficjalny odbir zadania „Przebudowa cigu komunikacyjnego – ul. Przemysowa, Mickiewicza ( skrzyowanie) i Traugutta”.
W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany zosta odcinek o cznej dugoci 1 835 mb.  Zgodnie z podpisan umow zakres robt obejmowa: wykonanie nowych nawierzchni ulic i chodnikw, wykonanie zatok postojowych dla samochodw, przebudow nawierzchni skrzyowania i mostu, wykonanie zatoki autobusowej, wykonane zjazdw publicznych oraz indywidualnych, wykonanie cieki rowerowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz monta supw owietleniowych. 
Czytaj cao
 
SUKCES DZIECI KUJAW PDF Drukuj Email
20.11.2015.
W dniu 15 listopada br. we wocawskim Centrum Kultury Browar B odbya si V edycja Festiwalu Zespow Folklorystycznych „O Kujawski Wianek”.
Celem festiwalu jest popularyzacja folkloru w rodowisku wiejskim i miejskim, ochrona autentycznego folkloru, integracja rodowiska artystycznego,  staje si okazj do wymiany dowiadcze oraz konsultacji ze specjalistami. Tegoroczny wocawski przegld zgromadzi najlepsze zespoy folklorystyczne z Polski. Do konkursu zakwalifikowao si 18 zespow w dwch kategoriach: dziecicych zespow folklorystycznych do 14 roku ycia i zespow pieni i taca powyej 14 lat.
Czytaj cao
 
wito Odzyskania Niepodlegoci PDF Drukuj Email
12.11.2015.
W histori Polski wpisanych jest wiele wydarze, ktre skaniaj do refleksji, do wspomnie o tych, ktrzy na przestrzeni wiekw walczyli o wolno kraju, ktrzy budowali fundamenty suwerennego pastwa. Nas znamienity rodak Jan Pawe II powiedzia : wiadomo wasnej przeszoci pomaga nam wczy si w dugi szereg pokole, by przekaza nastpnym wsplne dobro – Ojczyzn”. 11 listopada jest dat blisk sercu kadego Polaka.
Czytaj cao
 
Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2015 PDF Drukuj Email
06.11.2015.
Mamy przyjemno poinformowa, e brzeska firma Kleib zostaa laureatem smej edycji plebiscytu „Nasze Dobre z Kujaw i Pomorza 2015”. Najpopularniejszym artykuem w kategorii „Przemys i rolnictwo” zostaa biaa farba emulsyjna Qbiorolna.
W trwajcym od 1 do 23 padziernika plebiscycie, produkt zasugujcy na wyrnienie wskazywali czytelnicy Gazety Pomorskiej oraz internauci na stronie pomorska.pl.

 
Siownia Fitness - zaprasza PDF Drukuj Email
30.10.2015.
Z myl aktywnoci i poprawie kondycji, mamy przyjemno zaprosi na treningi do siowni fitness znajdujcej si na Stadionie Miejskim w Brzeciu Kujawskim. Oferta skierowana jest do osb, ktre w miej atmosferze chc aktywnie spdzi czas , zadba o sylwetk i lepiej si poczu. Wrd dostpnego sprztu kady znajdzie co dla siebie. Siownia wyposaona jest w sze stanowisk do wykonywania rnorodnych wicze.
Nad prawidowoci treningu czuwa instruktor – ukasz Michaowski .
Siownia Fitness otwarta jest codziennie w godzinach 16.00-20.00. Zapisy oraz szczegowe informacje dostpne s pod numerem telefonu: 697 937 412.

 
Bezpieczne dziecko na drodze PDF Drukuj Email
30.10.2015.
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – wiadomo tego powinna towarzyszy kademu uczestnikowi ruchu drogowego.
O tym jak by bezpiecznym na drodze i do jakich wskazwek naley si zastosowa, aby unikn zagroe  dowiedz si uczniowie klas I z terenu gminy podczas spotka z funkcjonariuszami policji. Z inicjatywy burmistrza Brzecia Kuj oraz Gminnej Komisji ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych, nasza gmina po raz kolejny wczya si w akcj „Bezpieczne dziecko na drodze”.  
Czytaj cao
 
Spotkanie przewodnikw turystycznych PDF Drukuj Email
30.10.2015.
W dniach 17-18 padziernika br Samorzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Oddzia Kujawski PTTK we Wocawku zaprosili do udziau w sesji szkoleniowej dla przewodnikw turystycznych  „Kujawy Wschodnie”. Patronat nad spotkaniem obj marszaek wojewdztwa Piotr Cabecki. W sesji uczestniczyo 40 przewodnikw z regionu m.in. z Bydgoszczy, Torunia, i Grudzidza.
Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 23 - 44 z 800
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000