Uwaga zima !
09.01.2016.
Podajemy do publicznej wiadomości informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brześć Kujawski.
Obszar Gminy podzielony został na rejony, w obrębie których usługę odśnieżania wykonują:

L.p.

Rejon zimowego utrzymania

Wykonawca

1.

Wieniec, Lipiny,

p. Jerzy Kacprzak

2.

Falborz, Jadrowice, Kuczyna, Miechowice, Nowe Miechowice

p. Adam Skowroński

3.

Guźlin, Pikutkowo, Popowiczki, Sokołowo Parcele, Sokołowo Wieś

p. Tadeusz Zaparuszewski

4.

Redecz Krukowy

p. Ireneusz Czapski

5.

Kąkowa Wola, Kąkowa Wola Parcele, droga betonowa Falborek – Krowice, Nowa Kąkowa Wola, koło Czyżewskiego

p. Jacek Pasturczak

6.

Rzadka Wola, Rzadka Wola Parcele, Stary Brześć, Starobrzeska Kolonia, Stary Brześć do technikum, ścieżka pieszo-rowerowa, miasto Brześć Kujawski

Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim

p. Włodzimierz Rudalski

7.

Wolica, Aleksandrowo, Dubielewo, Gustorzyn, Jaranówek,

p. Dariusz Rzadkowolski

8.

Wieniec Zalesie, Wieniec Zdrój,

p. Wojciech Humański

9.

Machnacz, Słone, Kąty, Marianki

p. Tomasz Kmieć

10.

Klementynowo, Witoldowo, Brzezie, Brzezie Lipiny

p. Bogumił Bylicki


Koordynatorem działań z zakresu tegorocznej "akcji zima" jest  p. Waldemar Kamiński tel. 507 029 656, Zakład Usług Komunalnych – 54/252 12  06 (dyżur całodobowy).
Przypominamy ponadto, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 13 września 1996r.  (Dz.U.2013.1399j.ż.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cyt.: właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.