Kultura, historia, konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej
29.01.2016.
W dniu 26 stycznia ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla obiektu wielofunkcyjnego : kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne. Podmioty, które zgłoszą chęć udziału w postępowaniu powinny opracować nie tylko projekt budynku, ale również propozycje zagospodarowania terenu zielonego z funkcją kulturalno-rekreacyjną. 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji dla obiektu w którym zlokalizowane zostaną:
- sala widowiskowa i budynek Centrum Kultury o powierzchni ok. 1600m2 (max. III kondygnacje, możliwa I kondygnacja podziemna)
- budynek z przeznaczeniem na wystawę muzealną. Budynek częściowo przeszklony max. III kondygnacyjny, funkcjonalnie połączony z budynkiem Centrum Kultury (wspólne wejście, szatnia, toalety). Powierzchnia pomieszczeń - ok 450m2.
- Budynek z osobnym wejściem o powierzchni ok. 320m2 (max. II kondygnacje) z przeznaczeniem na Straż Pożarną.
Zgodnie z regulaminem obiekt powinien być dostosowany do lokalnej architektury  z uwzględnieniem historii i tradycji Brześcia Kujawskiego i okolic (od archeologii brzeskiej sprzed 7,5 tys. lat, przez historię średniowiecza, po czasy ludności wielonarodowościowej).
Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo – termin składania wniosków mija 10 lutego br., natomiast do 22 kwietnia br. należy składać prace konkursowe.
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 25 000 zł oraz zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia z „wolnej ręki”. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 15 000 zł oraz 10 000 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BIP: http://mst-brzesc-kujawski.rbip.mojregion.info.