Kościół Parafialny p.w. Świętego Stanisława Biskupa
28.02.2005.
Ze starożytności osady można wnioskować, że już przed rokiem 1123 był tu kościół, tyle że niewiadomego wezwania . Ale z tego okresu brak źródeł pisanych historycznych. I to może nieco dziwi, że najstarszy wykaz parafii diecezji włocławskiej zachował się w watykańskich spisach parafii oddających świętopietrze. Wtedy, w 1325 r. podano wiadomość o parafii w Brześciu, której proboszczem był niejaki Wawrzyniec . Zapis ten najprawdopodobniej odnosi się już do nowego kościoła, który pobudowano „w nowym mieście” około 1240 r. staraniem księcia Kazimierza Kondradowica, pod wezwaniem św. Stanisława. Już na nowym miejscu, w 1250 r., otrzymał Brześć prawa miejskie.

Kościół Parafialny p.w. Świętego Stanisława Biskupa - Ks. prof. dr hab. Witold Kujawski