Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz
13.06.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Rejestr Instytucji Kultury PDF Drukuj Email
13.01.2014.
Sposb udostpniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury

Sposb udostpniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla ktrych organizatorem jest Gmina Brze Kujawski:

Zgodne z 10 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostpniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informacj o rejestrze oraz sposobie udostpniania danych w nim zawartych zamieszcza si w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  
 Dane zawarte w rejestrze udostpnia si przez:
- otwarty dostp do zawartoci rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo ksigi rejestrowej.

    Udostpnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpatne i odbywa si przez stron Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
Kady ma prawo przeglda w godzinach urzdowych akta rejestrowe oraz ksigi rejestrowe instytucji kultury. Organizator prowadzcy rejestr instytucji kultury wydaje urzdowo powiadczony odpis kademu, kto zwrci si z wnioskiem o jego wydanie.
    Wydanie urzdowo powiadczonego odpisu z rejestru albo ksigi rejestrowej nastpuje na wnioski zgodnie z art. 4 ustawy o opacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. z  2012r poz.1282z pn. zm.) na podstawie zacznika do ustawy, od kadej penej lub zacztej stronicy podlega opacie skarbowej w wysokoci 5 z.

    Skadajcy wniosek zobowizany jest doczy dowd zapaty nalenej opaty skarbowej albo uwierzytelnion kopi dowodu zapaty, nie pniej ni w cigu 3 dni od chwili powstania obowizku jej zapaty (chwila zoenia wniosku o wydanie zawiadczenia). Dowd zapaty moe mie form wydruku potwierdzajcego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z 3 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 wrzenia 2007r. w sprawie zapaty opaty skarbowej – Dz.U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kulturyRejestr Brzeskiego Centrum Kultury

Statut Brzeskiego Centrum Kultury /Uchwaa Nr XIV/101/04 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie Statutu Brzeskiego Centrum Kultury (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2004r. Nr 64 poz. 1147)/

Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2014 rok (Zarzdzenie Nr 11/2015 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2014 rok)


Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2013 rok (Zarzdzenie Nr 12/2014 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za rok 2013)

Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2012 rok (Zarzdzenie nr 7/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2012 rok, Zarzdzenie Nr 19/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Kultury za 2012 rok)Rejestr Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim

Statut Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim /Uchwaa Nr X/79/03 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Brzeciu Kujawskim  i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2004r. Nr 32 poz. 469)/


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2014 rok (Zarzdzenie Nr 11/2015 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2014 rok)


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2013 rok (Zarzdzenie Nr 12/2014 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za rok 2013)


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2012 rok (Zarzdzenie nr 7/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2012 rok, Zarzdzenie Nr 18/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2012 rok)

wytworzy(a): - Ireneusz Smoliski (14 stycznia 2014)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski  (14 stycznia 2014, 9:30:34)
ostatnia zmiana:


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000