Dzisiaj imieniny obchodz: Andrzej, Benedykt, Daniel, Paulina, Prakseda, Prokop, Stojsaw, Wiktor, Wiktoriusz
21.07.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Organizacje pozarzdowe PDF Drukuj Email
29.08.2014.
Jak co roku spieramy promocyjnie Oglnopolski Konkurs Grantwy "Rwna Szanse"
Celem konkursu jest wsparcie projektw organizacji pozarzdowych, ktrych celem ma by rozwj umiejtnoci spoecznych modych ludzi przydatnych zarwno w ich obecnym, jak i dorosym yciu.
O dotacje do 40 000 z na dziaania trwajce 15 miesicy realizowane pomidzy  1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze sta, minimum 20-osobow grup modziey w wieku 13-19 lat) mog ubiega si organizacje pozarzdowe (zarejestrowane w formie stowarzysze lub fundacji) z miejscowoci do 20 tysicy mieszkacw.
Oglnopolski Konkurs Grantowy skada si z dwch etapw. W pierwszym etapie konkursu wnioskujcy przygotowuj diagnoz rodowiska lokalnego, w drugim (do ktrego zakwalifikuj si laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotuj plan 15-miesicznych dziaa zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyania wnioskw w pierwszym etapie mija 10 marca  2016 roku, o godzinie 12:00.
Wicej informacji na stronie www.ronacszanse.pl

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza konkurs ofert na dotacje w 2016 roku z budetu gminy na realizacj zada wasnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i modziey oraz zaj sportowo - rekreacyjnych

wytworzy(a):  - Ireneusz Smoliski (13 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 14:34:45)
ostatnia zmiana

Otwarte konkursy ofert w Urzdzie Marszakowskim
W zwizku zaistniaymi tego typu przypadkami, uprzejmie informujemy, e nie naley skada ofert na otwarte konkursy ofert za pomoc wersji testowej generatora. Prosimy korzysta z zakadki "Generator ofert" na naszej stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl lub z linku www.generator-ofert.kujawsko-pomorskie.pl


Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2016 roku spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarzdowych oraz przedstawicieli samorzdw, ktrzy na co dzie zajmuj si wspprac z organizacjami III sektora. Spotkanie zaplanowalimy na 14 stycznia 2016 roku, od godz.  11.00 do 15.00 w Toruniu w Urzdzie Marszakowskim (sala Patio, I pitro). Dlaczego organizujemy to spotkanie? Aby w gronie organizacji pozarzdowych i osb zaangaowanych w rozwj sektora porozmawia o wanych i ciekawych wyzwaniach dla NGO na rok 2016 (aktualne konkursy o rodki UE w wojewdztwie, zmiany w prawie dotyczcym NGO, udzia organizacji w miejskich LGD), jak i o pomyle „certyfikacja samorzdw przez organizacje”. Drugi powd, to ogoszenie wynikw i wrczenie statuetek stowarzyszeniom i fundacjom, ktre zostay wyrnione w III edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona” spord 40 organizacji, ktre przystpiy do procesu certyfikacji.
Obok czci wsplnej (konferencyjnej) zaplanowalimy take spotkania w grupach tematycznych (do wyboru przez uczestnikw spotkania): 
(1) Jak certyfikowa… samorzdy?,
(2) rodki UE dla organizacji pozarzdowych w wojewdztwie kujawsko-pomorskim,
(3) Zmiany w prawie dotyczcym organizacji pozarzdowych,
(4) Co i jak wyszo z tworzenia LGD w miastach regionu.

Udzia w spotkaniu jest bezpatny, a warunkiem udziau jest przesanie zaczonej karty zgoszeniowej do 12 stycznia 2016 roku na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy l lub faksem (56 652 23 56). Serdecznie zapraszamy – nie moe Pastwa na spotkaniu zabrakn! W imieniu Zarzdu Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarzdowych w Toruniu,
 
Karta zgoszeniowa i Program

Ewa Kluszczyska
-----------------------------
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarzdowych
www.1procentregionalnie.pl
www.federacja-ngo.pl
www.stacja-konsultacja.pl
Toru 87-100, ul. Fosa Staromiejska 30/3
tel./fax. 56 652 23 56

Raport podsumowujcym wyniki najnowszych bada sektora pozarzdowego -"Polskie organizacje pozarzdowe 2015"

Zarzd Wojewdztwa ogosi otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018

Przypominamy, e od 2016 roku skadanie ofert w otwartych konkursach bdzie si odbywao wycznie za pomoc generatora ofert. Szczegy znajdziecie Pastwo na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakadce generator ofert. Tre poszczeglnych regulaminw znajdziecie Pastwo w zakadce otwarte konkursy ofert. Wicej informacji na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
Zapraszamy do skadania ofert.

Uprzejmie informujemy, e skadanie wnioskw w otwartych konkursach ofert na rok 2016 r. samorzdu wojewdztwa kujawsko-pomorskiego (ogoszenie konkursw planowane jest na grudzie 2015 r.) bdzie si odbywa wycznie za pomoc generatora ofert. Nie bdzie moliwoci zoenia samej wersji papierowej oferty, jak to byo dotychczas. W zwizku z powyszym, zapraszamy Pastwa na szkolenia z wypeniania ofert za pomoc generatora, ktre odbd si w dniach 26 listopada i 1 grudnia 2015 r. w Urzdzie Marszakowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (Patio I pitro). Szkolenie w dniu 26 listopada odbdzie si o godz. 14.00 (do 17.00). Szkolenie w dniu 1 grudnia odbdzie si o godz.15.00 (do 18.00). Prosimy o zgaszanie chci uczestnictwa w szkoleniu (wraz z podaniem daty szkolenia) drog mailow, na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

Uprzejmie informujemy, e od 1 lipca 2015 r. Biuro Wsppracy z  Organizacjami Pozarzdowymi znajduje si w nowej strukturze organizacyjnej - w Departamencie Spraw Spoecznych i Zdrowia, ul. Marii Skodowskiej-Curie 73 w Toruniu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Departamentu, tel. 56 656 10 90.Zapraszamy do zapoznania si z Kierunkowymi zasadami dotyczcymi wyboru oraz dokonywania oceny projektw RPO WK-P 2014-2020 - do pobrania w zaczniku. Zasady su zapewnieniu wystandaryzowanego zestawu informacji dla instytucji, ktre na jakimkolwiek etapie uczestnicz w realizacji RPO WK-P w procesie wyboru, okrelania zakresu i celw projektw, elementw projektw, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020, RPO WK-P 2014-2020 oraz wymaganiami KE. Zapraszamy rwnie do odwiedzenia strony www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/dokumenty.html - gdzie znajduj si pozostae dokumenty


wytworzy(a):  - Ireneusz Smoliski (8 padziernika 2015)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (8 padziernika 2015, 13:42:56)
ostatnia zmiana

Samorzd Wojewdztwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczeglnoci stowarzyszenia i fundacje do zgaszania swoich opinii i wnioskw dotyczcych wygldu i funkcjonowania nowej strony internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/

Zacznik

Biuro wsppracy z organizacjami pozarzdowymi

wytworzy(a): - Ireneusz Smoliski
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (9 wrzenia 2014, 9:03:34)
ostatnia zmiana:
Nie wniesiono zastrzee

 Krajowe i zagraniczne rda finansowana dziaalnoci III sektora

Sprawozdanie z realizacji ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego” w roku 2013.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000