Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz
13.06.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Zagospodarowanie przestrzenne PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze Kujawski Mapa1  Mapa2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze Kujawski dla wyodrbnionych obszarw w miejscowociach Pikutkowo, Sone, Machnacz    Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brze Kujawski    Mapa


Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie  Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie  Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ul. H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim  Mapa

Prognoza oddziaywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszarw pooonych w miejscowoci Pikutkowo

 

Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brze Kujawski.    Mapa1.    Mapa2.

Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brze Kujawski dla wyodrbnionych obszarw pooonych w miejscowociach Pikutkowo, Sone, Machnacz.   Mapa

Prognoza oddziaywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniec, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (18 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 stycznia 2015, 10:04:23)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania - dot. budowy sieci gazowej pomidzy ulicami Krlewsk i Poln w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 stycznia 2015, 10:19:13)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniec, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 grudnia 2015, 14:40:13)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE pomidzy ulicami Krlewsk i Poln w Brzeciu Kujawskim wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 158/4

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 grudnia 2015, 12:05:43)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniej, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 grudnia 2015, 11:58:11)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie chodnika wzdu drogi gminnej w m. Machnacz na dziakach nr 8, 9, 24/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 10:18:37)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej SN-15kV w ramach przebudowy istniejcej linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rozbudow zakadu produkcyjnego ,,BRZE Sp. J. ZPC na dziakach nr 171, 173, 50 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:39:11)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi r/c Ø 32 PE do budynkw mieszkalno-usugowych na dziakach nr 111, 222/77, 222/24, 222/64, 222/66, 222/68, 222/70 222/72, 222/74, 222/58, 222/65, 222/67, 222/69, 222/71, 222/73, 222/75 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:34:16)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziakach nr 285, 337/8, 345/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:25:56)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej SN-15 kV w ramach przebudowy istniejcej linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rozbudow zakadu produkcyjnego "Brze" Sp. J. ZPC. dziakach nr 171, 173, 50 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:39:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi r/c Ø 32 PE do budynkw mieszkalno-usugowych na dziakach nr 111, 222/77, 222/24, 222/64, 222/66, 222/68, 222/70, 222/74, 222/58, 222/65, 222/67, 222/69, 222/71, 222/73, 222/75 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:33:27)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziakach nr 285, 337/8, 345/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:28:15)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie chodnika wzdu drogi gminnej w m. Machnacz na dziakach nr 8, 9, 24/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 08:39:45)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej w obrbie Miasto Brze Kujawski 2.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 13:11:47)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z budow zakadu produkcyjnego "Brze" Sp. J. ZPC.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 15:10:41)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego - budowa sieci gazowej na dziakach w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 sierpnia 2015, 14:49:17)
ostatnia zmiana:-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipiec 2015, 14:59:17)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Wieniec, Machnacz i Pikutkowo

wytworzy(a):
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:45:01)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Wieniec-Zalesie

wytworzy(a):
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:42:56)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rewitalizacj jeziora Cmentowo na dziakach nr 73/16, 74/2, 109/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (28 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:37:09)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 lipiec 2015, 14:15:17)
ostatnia zmian:-


Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego we Wocawku w zwizku z rozpatrzeniem odwoania od decyzji Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia br nr BI.6733.10.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-Mobile Polska nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): SKO we Wocawku (3 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:17:19)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia z przyczem w ul. Obwodowej na dziakach nr 249/2, 295/1, 288/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 3, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2015, 14:27:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rewitalizacj jeziora Cmentowo na dziakach Nr 73/16, 74/2, 109/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 24 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 czerwca 2015, 12:16:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 16 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 czerwca 2015, 9:19:56)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewu gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:23:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia z przyczem w ul. Obwodowej w Brzeciu Kujawskim na dziakach nr 249/2, 295/1, 288/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 3, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 27 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 maja 2015, 11:47:12)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej i kablowej na terenie miejscowoci Stary Brze - usunicie kolizji z projektowanym parkingiem na dziakach nr 67/2, 89/1, 89/5, 89/6, 87, 88 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 19 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2015, 12:21:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewu gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 15 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 8:20:14)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej i kablowej na terenie miejscowoci Stary Brze - usunicie kolizji z projektowanym parkingiem na dziakach nr 67/2, 89/1, 89/5, 89/6, 87, 88 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 29 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 kwietnia 2015, 8:42:06)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewania gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 29 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 kwietnia 2015, 9:46:12)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-mobile nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 27 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 kwietnia 2015, 13:38:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-mobile nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 1 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 kwietnia 2015, 14:36:19)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 90 i kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dziakach nr 158/9, 112/27, 143 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 31 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 marca 2015, 13:24:15)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w obszarze wza autostradowego w Brzeziu i modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeziu na dziakach nr 68/24, 88, 89/8, 92, 96/2, 97/5, 97/6, 97/8 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brzezie gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 19 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 marca 2015, 14:28:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania - dot. budowy sieci wodocigowej i sieci kanalizacji w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 12:15:28)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na dobudowie owietlenia drogowego w miejscowoci Marianki.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 12:10:25)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w obszarze wza autostradowego w Brzeziu i modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeziu na dziakach nr 68/24, 88, 89/8, 92, 96/2, 97/5, 97/6, 97/8 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brzezie gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 18 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 lutego 2015, 13:54:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na dobudowie owietlenia drogowego w miejscowoci Marianki na dziakach nr 256/2, 375, 261, 304 pooonych w obrebie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 18 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 lutego 2015, 10:25:03)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-mobile Polska Nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 2 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lutego 2015, 14:07:09)
ostatnia zmiana


Informacja o spotkaniu powiconemu budowie podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 ,,Projekt JURA"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 13:03:15)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej ze supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (31 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 grudnia 2014, 8:16:33)
ostatnia zmiana:


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej za supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 14:58:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Wjta Gminy Zakrzewo o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na: Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemu ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 ,,Projekt JURA"

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 listopada 2014, 11:20:56)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (19 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 listopada 2014, 12:48:12)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej za supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (14 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2014, 10:07:06)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na adaptacji siowni myna wodnego na ma elektrowni wodn na dziace nr 54/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 padziernika 2014, 13:34:12)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania - dot. postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - adaptacji siowni myna wodnego na ma elektrowni wodn w m. Stary Brze Kolonia.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 wrzenia 2014, 09:56:41)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci gazowej w obrbie ewidencyjnym Wieniec.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lipca 2014, 09:25:11)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (30 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2014, 12:33:17)
ostatnia zmiana: - 


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (30 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2014, 12:30:06)
ostatnia zmiana: - 


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (12 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 czerwca 2014, 14:43:14)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polagajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (10 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 czerwca 2014, 11:24:41)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy odcinka sieci gazowej i przycza gazowego w m. Brze Kujawski i Falborz Parcele.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (3 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 czerwca 2014, 15:10:43)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zamierzenia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (2 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 czerwca 2014, 15:21:23)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 maja 2014, 13:22:13)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania - dot. budowy odcinka sieci gazowej i przycza gazowego w Brzeciu Kujawskim oraz m. Falborz Parcele.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 maja 2014, 13:17:58)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegajcej na budowie sieci gazowej w m. Wieniec.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (16 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 maja 2014, 07:56:28)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski na dziakach nr 109/1, 109/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (13 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 maja 2014, 11:26:08)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w przedmiocie uzgodnienia inwestycji polegajcej na budowie odcinka sieci gazowej r/c De 90 PE i przycza gazowego r/c De 40 PE do dziaki nr 35/3; inwestycja realizowana bdzie na dziakach nr 26, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski 1 i na dziakach nr 37, 39, 35/3 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (7 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 maja 2014, 14:18:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu r/c dn 63 PE wraz z przyczem gazowym r/c dn 32 PE do budynku handlowo-usugowego na dziace nr 70 (ul. Limanowskiego0 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (6 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 maja 2014, 12:07:14)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2014, 13:38:46)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie odcinka sieci gazowej r/c De 90 PE i przycza gazowego r/c De 40 PE do dziaki nr 35/3

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2014, 10:43:16)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15 kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarow na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary gmina Osiciny

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca 2014, 14:16:45)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu na ulicy Limanowskiego w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 10:49:18)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcej na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarowa na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary gmina Osiciny

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (28 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lutego 2014, 14:29:38)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (20 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2014, 09:12:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie 

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (20 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2014, 09:10:17)
ostatnia zmiana: -Ponowne zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15 kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarow na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia, gm. Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary, gm. Osiciny 
wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (12 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 lutego 2014, 14:51:23)
ostatnia zmiana: -

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 lutego 2014, 8:53:45)
ostatnia zmiana: -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie na budowie gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul. H. Sawickiej na dziakach nr 87, 90/2, 110 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a):Maciej Leszczyski  (3 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 lutego 2014, 10:29:39)
ostatnia zmiana: -

Zawiadomienie Burmistrza Brzecia Kujawskiego dot. budowy gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul H. Sawickiej w obrbie Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (21 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 stycznia 2014, 16:06:35)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie Burmistrza Brzecia Kujawskiego dot. budowy gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem n ul H. Sawickej w obrbie Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (21 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 stycznia 2014, 16:02:02)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi do budynkw mieszkalnych realizowanego na dziakach nr 96, 110/1, 128/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): -  (20 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 stycznia 2014, 14:52:54)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): (20 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 stycznia 2014, 10:47:05)
ostatnia zmiana:-

Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia 2014, 10:45:59)
ostatnia zmiana:-

Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi do budynkw mieszkalnych realizowanych na dziakach nr 96, 110/1, 128/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): (7 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2014, 14:27:34)
ostatnia zmiana:-

Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul. H. Sawickiej na dziakach nr 87,90/2, 110 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski
wytworzy(a): (7 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2014, 12:17:12)
ostatnia zmiana:-

 


Zagospodarowanie przestrzenne rok 2013 i starsze

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000