Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz
13.06.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Ochrona rodowiska PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Program Ochrony rodowiska   zacznik do PO   Podsumowanie do PO

Wykaz podmiotw wiadczcych usugi w zakresie demontau pokry dachowych z materiaw zawierajcych azbest

Wykaz punktw zbierania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Kty od km 0+000 do km 0_823 - odcinek I, od km 0+000 do km 0+300 - odcinek II na dziakach Nr 12, 45, 37, 17, 81 i 60 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 14:32:21)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Kty od km 0+000 do km 0_823 - odcinek I, od km 0+000 do km 0+300 - odcinek II na dziakach Nr 12, 45, 37, 17, 81 i 60 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 14:28:18)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie - informacja o przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie zakadu produkcji materiaw budowlanych wraz z niezbdn infrastruktur techniczn na dziakach nr 193/9 i 193/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (13 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 12:20:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie - informacja o ponownym przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na ,,budowie stacji demontau pojazdw BOMAR na dziace nr 173 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (28 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 grudnia 2015, 13:25:12)
ostatnia zmiana


Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyki w decyzji Burmistrza Brzecia Kujawskiego w sprawie odstpienia od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla planowanego przedsiwzicia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 217, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 208/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo; na dziace nr 235 na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 grudnia 2015, 14:37:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.,,Rozbudowa instalacja odgazowania zoa kwatery nr II skadowania odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 grudnia 2015, 11:10:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 208/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo; na dziace nr 235 na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 9:02:56)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 grudnia 2015, 11:16:22)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsiwzicia polegajcego na Rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych w Machanczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (24 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 listopada 2015, 15:08:19)
ostatnia zmiana:Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (23 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 listopada 2015, 11:31:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1 i 241/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 listopada 2015, 14:21:25)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1 i 241/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 listopada 2015, 14:10:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie stacji demontau pojazdw BOMAR pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 13:45:37)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2015, 8:57:09)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 3 wrzenia br w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawskii

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (1 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 12:06:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu - dz. nr 192/2, 194/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2015, 11:18:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu - dz. nr 192/2, 194/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2015, 11:12:19)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie - wznowienie postpowania w sprawie wydania decyzji rodowiskowej dla przedsiwzicia pn ,, Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 270 Brze Kujawski - Izbica Kujawska - Koo" od km 0+000 do km 29+023

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 wrzenia 2015, 15:01:09)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie - zawieszenie postpowania w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedoenia przez wnioskodawc raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko - Budowa Farmy Wiatrowej Lubraniec na terenie gmin Lubraniec, Brze Kujawski i Wocawek o mocy maksymalnej 80,5 MW

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 wrzenia 2015, 14:58:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2015, 11:03:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2015, 10:55:23)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majtek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 lipca 2015, 8:41:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 8 czerwca br w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (29 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 czerwca 2015, 13:45:04)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:37:55)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:33:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.: ,,Budowa trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (23 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 lutego 2015, 14:53:09)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 8:57:34)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o przeprowadzonej rozprawie administracyjnej - dot. budowy trzech kurnikw w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (22 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 stycznia 2015, 13:08:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.: ,,Zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski" przez Regionalny Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2015, 11:00:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (31 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 grudnia 2014, 12:16:55)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.:,,Przetwarzanie odpadw na terenie Regionalnego Zakadu odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu 41A, 87-880 Brze Kujawski - dz. nr 184/3, 184/5, 186/3, 186/6, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, 194/2, 195/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (22 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 grudnia 2014, 14:21:09)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 23.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na Zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski przez Regionalny Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (17 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2014, 12:02:23)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 23 wrzenia 2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na ,,Przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu 41A, 87-880 Brze Kujawski - dz. nr 184/3, 184/5, 186/3, 186/6, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, 194/2, 195/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 grudnia 2014, 8:19:03)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - przystpienie do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (1 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2014, 10:08:12)
ostatnia zmiana:-


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeziu.


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2014, 08:54:01)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie o zawieszeniu postpowania wszcztego na wniosek Zarzdu Drg Wojewdzkich - dot. rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 270, Brze Kujawski - Izbica Kujawska - Koo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 listopada 2014, 08:36:18)
ostatnia zmiana:-


 Obwieszczenie o wydaniu opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 12:25:28)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 12:24:07)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie - dot. przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla planowanego przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie drogi wojewdziekj nr 270 Brze Kujawski - Izbica Kujawska.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 padziernika 2014, 14:33:25)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu o wydanie opinii w zakresie oddziaywania na rodowisko - dot. przedsiwzicia polegajcego na przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Machnaczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2014, 15:01:25)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpownia - dot. przedsiwzicia polegajcego na przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Machnaczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2014, 14:54:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 wrzenia 2014, 14:24:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury w sprawie rodowiskowych uwarunkowa dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie cigu komunikacyjnego ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 wrzenia 2014, 12:32:55)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu do Rgionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa dot. budowy trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) w m. Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 18:14:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) w m. Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 18:23:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wydanie opinii w zakresie oddziaywania na rodowisko - dot. przebudowy cigu komunikacyjnego, ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (14 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 sierpnia 2014, 15:42:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiwzicia - dot. przebudowy cigu komunikacyjnego, ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (14 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 sierpnia 2014, 15:35:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski


wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lipca 2014, 10:04:45)
ostatnia zmiana: -


Decyzja - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawsk

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lipca 2014, 8:53:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:39:08)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach pn ,,Przebudowanawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn gm. Brze Kujawski" i zasigniciu opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:38:13)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo pooonym w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 czerwca 2014, 15:16:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 czerwca 2014, 15:09:12)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrebie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (4 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 czerwca 2014, 13:43:22)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (4 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 czerwca 2014, 13:42:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu opini w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko  - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 maja 2014, 13:15:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 maja 2014, 13:10:33)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o umorzeniu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (28 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 kwietnia 2014, 13:39:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 kwietnia  2014, 14:28:51)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.: Budowa stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 marca  2014, 8:57:15)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiwzicia p.n.: Budowa stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 marca  2014, 8:27:06)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsiwzicia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele, na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca  2014, 14:09:39)
ostatnia zmiana: -


Decyzja w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele, na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca  2014, 14:06:07)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpienie o opini - dot. przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (19 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 marca  2014, 15:14:23)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania - dot. decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (19 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 marca  2014, 15:06:01)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. Przebudowy dorgi powiatowej Brze Kujawski - Humlin.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 marca  2014, 09:48:25)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w sprawie uwarunkowa rodowiskowych - dot. Przebudowy dorgi powiatowej Brze Kujawski - Humlin.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 marca  2014, 09:02:21)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n. ,,Budowa hali magazynowej wraz z sieciami wewntrznymi, drogami, placami, owietleniem terenu na dziakach nr 37/9, 38/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 marca  2014, 14:05:27)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na budowie stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (24 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 lutego  2014, 09:39:23)
ostatnia zmiana:


Projekt uchway i zaczniki w sprawie: Programu ochrony rodowiska w zakresie usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2025

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lutego  2014, 18:01:38)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o przystpieniu do prowadzenie oceny oddziaywania na rodowisko inwestycji polegajcej na budowie stacji demotau pojazdw samochodowych w m. Dubielewo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 stycznia  2014, 15:08:12)
ostatnia zmiana: - wytworzy(a): Maciej Leszczyski (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia  2014, 15:06:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia  2014, 15:04:15)
ostatnia zmiana:-


Dokumenty - rok 2008-2013

Dokumenty - rok 2007 i starsze

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:39:08)
ostatnia zmiana: -


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000