Dzisiaj imieniny obchodz: Epifan, Grzegorz, Imisawa, Maria Magdalena, Urban
25.05.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Uchway Rady Miejskiej PDF Drukuj Email
09.05.2007.
Uchwaa Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowoci Pikutkowo na lata 2015-2020

Uchwaa Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I procze 2016 rok

Uchwaa Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budetu gminy Brze Kujawski na rok 2016

Uchwaa Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022

Uchwaa Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016r. dla samorzdowego zakadu budetowego

Uchwaa Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjcia ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego" w roku 2016

Uchwaa Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii

Uchwaa Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wocawskiego na realizacj zada inwestycyjnych wasnych powiatu

Uchwaa Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Uchwaa Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opaty targowej, okrelenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu patnoci i wysokoci stawki tej opaty

Uchwaa Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opaty uzdrowiskowej i okrelenia jej stawki, zarzdzania poboru tej opaty w drodze inkasa, wskazania inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso

Uchwaa Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022

Uchwaa Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H.Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miecie Brze Kujawski    zacznik

Uchwaa Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wsppracy z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz - II Etap" w 2015 roku.

Uchwaa Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II procze 2015r.- Punkt 1 planu pracy Komisji Rewizyjnej bdcy Zacznikiem do Uchway, uniewaniony Rozstrzygniciem Nadzorczym Nr 104/15 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwaa Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie okrelenia tygodniowego, obowizkowego wymiaru godzin zaj niektrych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkoach i przedszkolach

Uchwaa Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Uchwaa Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego we Wocawku IV Wydziau Pracy i Ubezpiecze Spoecznych

Uchwaa Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego we Wocawku III Wydziau Rodzinnego i Nieletnich

Uchwaa Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Okrgowego we Wocawku

Uchwaa Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gosowania w wyborach awnikw do sadw powszechnych

Uchwaa Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz jej wysokoci

Uchwaa Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek

Uchwaa Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetowego w 2015r.

Uchwaa Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022.

Uchwaa Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015 r.

Uchwaa Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015 r.

Uchwaa Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wsppracy w ramach wdraania zaoe polityki terytorialnej wojewdztwa kujawsko - pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Wocawka i obszaru powizanego z nim funkcjonalnie

Uchwaa Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wspdziaania z Gmin Bdkowo w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jaranwek - Wysocin - Wysocinek o cznej dugoci 2,444 km,,

Uchwaa Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miecie Brze Kujawski,  zacznik - Uchwaa uniewaniona rozstrzygniciem nadzorczym Nr 79/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Uchwaa Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ul. H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim   zacznik nr 1     zacznik nr 2 - Uchwaa uniewaniona rozstrzygniciem nadzorczym Nr 78/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Uchwaa Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszarw pooonych w obrbie miejscowoci Wieniec, Machnacz i Pikutkowo.     Zaczniki    
 
Uchwaa Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w obrbie miejscowoci Wieniec-Zalesie.       - Zacznik 1

Uchwaa Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomoci.
 
Uchwaa Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powoania zespou radnych.
 
Uchwaa Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zacignicia poyczki dugoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego.
 
Uchwaa Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzecia Kujawskiego z tytuu wykonania budetu za 2014r.
 
Uchwaa Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budety Gminy Brze Kujawski za 2014r.
 
Uchwaa Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022.
 
Uchwaa Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.
 
Uchwaa Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomoci do mienia komunalnego

Uchwaa Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomoci do mienia komunalnego

Uchwaa Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wyraenia zgody na akces Gminy do midzygminnego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Dorzecza Zgowiczki

Uchwaa Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zaatwienia skargi

Uchwaa Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt w 2015r.

Uchwaa Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomoci, na ktrych zamieszkuj mieszkacy oraz ustalenie tej stawki opaty na obszarze Gminy

Uchwaa Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego

Uchwaa Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwaa Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyraenia zgody na ustanowienie suebnoci przesyu

Uchwaa Nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I procze 2015r.

Uchwaa Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Brze Kujawski na rok 2015

Uchwaa Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015r. dla samorzdowego zakadu budetowego

Uchwaa Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzecia Kujawskiego

Uchwaa Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powoania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i jej Przewodniczcego

Uchwaa Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powoania staych komisji Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim i ustalenia przedmiotu ich dziaania oraz skadu osobowego

Uchwaa Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie przyjcia regulaminu gosowania przy wyborze przewodniczcego Rady Miejskiej VII KadencjiUchwaa Nr XXXVII/285/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyraenia stanowiska Rady miejskiej odnonie modernizacji drogi wojewdzkiej nr 268 Brzezie-Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXVII/284/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii

 Uchwaa Nr XXXVII/283/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubraniec na realizacj zadania pn. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego Bielawy-Dobierzyn-Kazanie-Sokoowo"

Uchwaa Nr XXXVII/282/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XXXVII/281/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoc

Uchwaa Nr XXXVII/280/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Uchwaa Nr XXXVII/279/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

Uchwaa Nr XXXVII/278/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXVI/277/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wspdziaania z Powiatem Wocawskim w wykonaniu zada w zakresie przebudowy drg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Wocawskiemu pomocy finansowej

Uchwaa Nr XXXVI/276/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski"

Uchwaa Nr XXXVI/275/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Gmin Lubraniec i Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego Bielawy - Dobierzyn-Kazanie - Sokoowo"

Uchwaa Nr XXXVI/274/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Powiatem z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30" w 2015 roku

Uchwaa Nr XXXVI/273/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie przyjcia ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego" w roku 2015.

Uchwaa Nr XXXVI/272/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetowego w 2014r.

Uchwaa Nr XXXVI/271/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

Uchwaa Nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXV/269/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie czonkowstwa w Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzib w Toruniu

Uchwaa Nr XXXV/268/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXV/267/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwaa Nr XXXV/266/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zacignicia dugoterminowej poyczki na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Uchwaa Nr XXXV/265/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

  Uchwaa Nr XXXV/264/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIV/263/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II procze 2014r.

Uchwaa Nr XXXIV/262/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz jej wysokoci

Uchwaa Nr XXXIV/261/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystpienia Gminy Brze kujawski do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwaa Nr XXXIV/260/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyraenia zgody na przystpienia do Zwizku ZiT Wocawka

Uchwaa Nr XXXIV/259/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzecia Kujawskiego z tytuu wykonania budetu za 2013r.

Uchwaa Nr XXXIV/258/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budetu Gminy Brze Kujawski za 2013r.

Uchwaa Nr XXXIV/257/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIII/255/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci opaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwaa Nr XXXIII/254/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Wieniec-Zalesie

Uchwaa Nr XXXIII/253/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwaa Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stray Poarnej w Dobrej Woli

Uchwaa Nr XXXIII/251/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie udzielenia poyczki dugoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Stra Poarna w Dobrej Woli

Uchwaa Nr XXXIII/250/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIII/248/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim.

 
 
Uchwaa Nr XXXI/245/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXI/244/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXI/243/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniajca uchwa w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych

Uchwaa Nr XXXI/242/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Programu ochrony rodowiska w zakresie usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2025  Program

Uchwaa Nr XXXI/241/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H.Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr XXXI/240/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt w 2014 roku

Uchwaa Nr XXXI/239/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego w 2015 roku

Uchwaa Nr XXXI/238/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie okrelenia szczegowych warunkw przyznania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, oraz szczegowych warunkw zwolnienia od opat, jak rwnie trybu ich pobierania

Uchwaa Nr XXXI/237/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXI/236/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyszenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania wiadczenia pieninego na zakup posiku lub ywnoci w formie zasiku celowego dla osb objtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania ,,Pomoc pastwa w zakresie doywiania" na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych

Uchwaa Nr XXXI/234/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXI/233/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwaa Nr XXXI/232/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXI/231/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000