Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Chociemir, Herman, Lucjan, Maria Magdalena, Tobiasz
13.06.2024.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Przetargi PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Ogoszenie o konkursie - Koncepcja architektoniczno-budowlana i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczestwo publiczne

Zaczniki (zip)

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 stycznia 2016, 14:23:12)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czternasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:47:22)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szesnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:45:19)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szesnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku nieruchomoci niezabudowanej dziaka nr 7/15 o powierzchni 1327 m2 pooonej w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:43:59)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:41:56)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:39:17)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci w Wiecu ul. Klonowa 2A oznaczonej nr dziaki 304/2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:35:23)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:33:11)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:29:11)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. H. Sawickiej oznaczonej geodezyjnie nr 222/85 o powierzchni 35 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:29:11)
ostatnia zmiana

 Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim o. 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:27:15)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 3 przy ul. Reymonta 17

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:24:22)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - drugi przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 3 o powierzchni 21,60 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1 na dziace oznaczonej geodezyjnie nr 27

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:22:18)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13 o powierzchni 1372 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:20:12)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony dwudziesty czwarty na dziak z poz. 1 oraz siedemnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:17:09)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska (21 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 grudnia 2015, 10:08:15)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu

wytworzy(a): Anna Wolska (21 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 grudnia 2015, 10:05:01)
ostatnia zmiana:

Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - dot. Nadzoru inwestorskiego nad realizacj zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2015, 15:13:52)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek - kwota 427.583,78 z - usugi

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 grudnia 2015, 10:19:09)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 grudnia 2015, 10:14:12)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek - kwota 427.583,78 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 14:54:16)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy 1 900 000 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 14:52:43)
ostatnia zmiana:-

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (7 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 grudnia 2015, 12:05:08)
ostatnia zmiana:-

Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. kredytu dugoterminowego na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z oraz kredytu dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:09:38)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zmianie zamwienia - dot. kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:02:14)
ostatnia zmiana:-Ogoszenie o zmianie zamwienia - dot. kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:00:32)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zamwieniu - kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z - usugi

SIWZ

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 listopada 2015, 12:46:24)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o zamwieniu - kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi

SIWZ

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 listopada 2015, 12:40:08)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz-II ETAP - Roboty budowlane

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 listopada 2015, 10:58:12)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 10:05:55)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - pitnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 10:01:18)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:58:11)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:56:07)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - dwunasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej numerem dziaki 304/2.
wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:54:28)
ostatnia zmiana


 Ogoszenie - pitnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku nieruchomoci niezabudowanej dziaka nr 7/15 o powierzchni 1327 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:51:59)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:49:01)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:46:56)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - dziewity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:44:23)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 3 przy ul. Reymonta 17 oznaczonej geodezyjnie nr 59/2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:41:15)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony dwudziesty trzeci na dziak z poz. 1 oraz szesnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:39:34)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:32:18)
ostatnia zmiana: -

 Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (16 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 listopada 2015, 15:05:19)
ostatnia zmiana: -

Zapytanie ofertowe - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dot. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo - Popowiczki.

Zaczniki
wytworzy(a): Wioletta Jaboska (2 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 listopada 2015, 9:57:11)
ostatnia zmiana: -


Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - dot. Sporzdzenia mapy sytuacyjno-wysokociowej do celw projektowych wraz z wydzieleniem nieruchomoci na poszerzenie pasa drogowego niezbdnych dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 15:20:18)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz-II Etap.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 15:17:28)
ostatnia zmiana: -

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 21 padziernika 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (21 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 padziernika 2015, 9:31:28)
ostatnia zmiana: -wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2015, 14:26:12)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o zamwieniu - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - II Etap.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (2 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 padziernika 2015, 15:13:52)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Dostawy - Dostawa 1 sztuki cikiego samochodu ratowniczo - ganiczego z funkcj chemiczno-ekologiczn z napdem 4x4
 
wytworzy(a): Marcin Janusz (28 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 wrzenia 2015, 11:20:12)
ostatnia zmiana: -Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 11 wrzenia 2015r.
 
wytworzy(a): Anna Wolska (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 14:35:09)
ostatnia zmiana: -

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do najmu z dnia 11 wrzenia 2015r.
 
wytworzy(a): Anna Wolska (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 14:34:34)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 1 sztuki cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego z funkcj chemiczno-ekologiczn z napdem 4x4
 
wytworzy(a): Marcin Janusz (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 13:11:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 11 wrzenia 2015r. - dotyczy nieruchomoci niezabudowanej o cznej powierzchni 5,46 ha pooonej w m. Brze Kujawski ul. Przemysowa.

Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 31 sierpnia 2015r. - dotyczy nieruchomoci niezabudowanej o cznej powierzchni 0,7318 ha pooonej w m. Stary Brze Parcele.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W /00084492/ 2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Kkowa Wola Wie oznaczonej geodezyjnie nr 120/4 o powierzchni 0,60 ha 23 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00040947/7.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Kkowa Wola Wie oznaczonej geodezyjnie nr 38/2 o powierzchni 0,92 ha 76 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00035964/4.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie 1 m. Brze Kuj. oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o powierzchni 5,46 ha 85 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie 1 m. Brze Kuj. oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o powierzchni 3,27 ha 10 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Stary Brze Parcele oznaczonej geodezyjnie nr 7/5 o powierzchni 5,44 ha 42 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Pikutkowo oznaczonej geodezyjnie nr 193/5 o pow. 0,3026 ha, 193/12 o pow. 1,1561 ha i 194/2 o pow. 6,3845 ha ksiga wieczysta nr WL1W/00017872/0.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 14:12:11)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Usugi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkoy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (5 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 sierpnia 2015, 13:22:17)
ostatnia zmiana:-
wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:29:37)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul.Klonowej 2A

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:26:49)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:23:56)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:20:16)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:18:00)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:12:09)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:04:16)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:00:05)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dwudziesty drugi na dziak z poz.1 oraz pitnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 9:57:45)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 9:54:22)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usugi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkoy w roku szkolnym 2015/2016 raz 2016/2017

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 lipca 2015, 13:24:54)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz od 1+010 do km 1+790

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (24 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lipca 2015, 14:49:08)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m.Wolica

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (24 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lipca 2015, 12:16:16)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia w trybie przetargowym z dnia 8 lipca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (8 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:40:34)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci,wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem priorytetu na rzecz dotychczasowych dzierawcw z dnia 8 lipca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (8 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:38:05)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Wioletta Jaboska (6 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 lipca 2015, 12:35:06)
ostatnia zmiana:

 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 23 czerwca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (23 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 czerwca 2015, 9:47:12)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim o. 3 przy ul. Zielnej oznaczonej nr dziaki 289

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:08:05)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:04:45)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:04:45)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:00:03)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:00:03)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:58:14)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:56:08)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:53:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:51:05)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda udziau wynoszcego 4350/4640 w prawie uytkowania wieczystego do 2089-12-05 nieruchomoci zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 24/27

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:50:55)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dwudziesty pierwszy na dziak z poz. 1 oraz czternasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:41:14)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:39:21)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dot.: Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (15 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 maja 2015, 15:29:17)
ostatnia zmiana: -Sprostowanie ogoszenia o zamwieniu dot. odbioru i zagospodarowania staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (8 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 maja 2015, 15:12:06)
ostatnia zmiana: -


SIWZ - na odbir i zagospodarowanie staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (8 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 maja 2015, 14:50:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu - dot. Odbioru i zagospodarowania staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych, pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (5 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 maja 2015, 13:02:21)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 23 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (23 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2015, 11:12:21)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2015, 14:12:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:18:04)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a):Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:16:23)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:14:12)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:12:07)
ostatnia zmiana: -


Modyfikacja odpowiedzi na zapytanie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (10 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 kwietnia 2015, 12:10:12)
ostatnia zmiana: -


 Ogoszenie o zmianie ogoszenia - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

 Powiadomienie o zmianach w SIWZ- dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robt - brana drogowa (uaktualniony).

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robt - brana elektryczna (uaktualniony).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (9 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 kwietnia 2015, 15:17:11)
ostatnia zmiana: -Modyfikacja odpowiedzi na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 kwietnia 2015, 15:46:11)
ostatnia zmiana: -Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Zaczniki

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (3 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 kwietnia 2015, 14:45:31)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zmianie ogoszenia - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Powiadomienie o zmianach w SIWZ- dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Zacznik (wzr umowy)

Zacznik (kosztorys ofertowy)

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (3 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 kwietnia 2015, 13:29:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dotyczy zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (31 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 marca 2015, 14:41:10)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zamweiniu - Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyownie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (24 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2015, 11:14:12)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (20 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 marca 2015, 11:48:52)
ostatnia zmiana:-

 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 17 marca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (17 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 marca 2015, 8:26:09)
ostatnia zmiana:-


Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. przetargu nieograniczonego na: Budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Brze Kujawski- IX Etap.
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 16:18:10)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenia o zamwieniu - roboty budowlane - Budowa oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (24 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lutego 2015, 13:30:00)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Roboty budowlane - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (20 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2015, 10:02:19)
ostatnia zmiana:-

Zaproszenie do skadania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych w iloci 12szt. i pamitkowych w iloci 12szt. dla zdania pt. Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

Zaczniki

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (12 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 lutego 2015, 11:08:09)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (10 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 lutego 2015, 12:06:15)
ostatnia zmiana:-

 Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:26:05)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:23:55)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:21:15)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:10:06)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:08:56)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:06:23)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.)

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:01:05)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 9 lutego 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 13:31:07)
ostatnia zmiana:

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 stycznia 2015, 13:09:11)
ostatnia zmiana:-


 Odpowied na zapytania w sprawie SIWZ dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

Zacznik 1
Zacznik 2
Zacznik 3

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (15 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2015, 8:59:01)
ostatnia zmiana:-

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 12:12:23)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 12:10:45)
ostatnia zmian

Ogoszenie o zamwieniu - roboty budowlane - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 9:29:03)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Usugi - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budetu gminy wysoko 4 148 000,00 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (30 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 grudnia 2014, 11:30:15)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu gminy wysoko 4 168 000,00z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2014, 11:59:26)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 11 grudnia 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 grudnia 2014, 10:35:56)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu z dnia 11 grudnia 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 grudnia 2014, 10:32:34)
ostatnia zmiana:

Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budetu gminy w wysokoci 4 168 000,00 z.

Zacznik 1

Zacznik 2

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 15:00:15)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:14:45)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:11:18)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:09:55)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:05:29)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.)

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:03:34)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2 

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:00:10)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:57:06)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211 o powierzchni 1810 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:55:56)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dziewitnasty na dziak z poz. 1 oraz dwunasty na dziaki z poz. 2-3na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:52:23)
ostatnia zmiana:-


 

wytworzy(a): Anna Wolska (2 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 grudnia 2014, 11:58:24)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Anna Wolska (12 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 listopada 2014, 9:22:01)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Anna Wolska (3 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 listopada 2014, 15:02:12)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 15 padziernika 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 11:23:07)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony osiemnasty na dziak z poz. 1 oraz jedenasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:55:29)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:49:59)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:44:44)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:44:44)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:41:13)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:36:49)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:31:34)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci usugowej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Kolejowej 12 oznaczonej geodezyjnie nr 174/1 o powierzchni 1086 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:26:05)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211 o powierzchni 1810 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:23:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:14:24)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:12:10)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dot. Wykonania owietlenia drogowego w m. Wieniec (teren Osiedla, ulice Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (2 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 padziernika 2014, 13:07:16)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty - dot. Wykonania owietlenia drogowego w m. Wieniec (teren Osiedla, ulice Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (24 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 wrzenia 2014, 13:19:41)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienie - Roboty budowlane - Rewitalizacja jeziora Cmentowo

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (12 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 wrzenia 2014, 12:30:15)
ostatnia zmiana: -


Energa - Operator S.A. z siedziba w Gdasku ogasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Brze Kujawski (SC/17/2014)

wytworzy(a): Anna Wolska  (11 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2014, 13:29:33)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (3 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2014, 12:32:55)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 2 wrzenia 2014 roku na godz. 12:00 na nieruchomo pooon w Brzeciu Kujawskim przy ulicy Przemysowej.

wytworzy(a): Anna Wolska  (1 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 wrzenia 2014, 14:52:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska  (28 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 sierpnia 2014, 11:52:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu

wytworzy(a): Anna Wolska  (28 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 sierpnia 2014, 11:49:04)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu. Wykonanie owietlenia drogowego w m. Wieniec: teren Osiedla, ulice - Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna.

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (22 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 sierpnia 2014, 13:38:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+800 do km 1+772 o dugoci 0,972 km.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 11:49:51)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu w miejscowociach Brze Kujawski, Jaranwek, Falborz Parcele i Wolicy.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2014, 15:02:01)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Usugi - Kredyt krtkoterminowy na pokrycie wystepujcego w ciagu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (31 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 lipca 2014, 12:48:15)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci zabudowanej pooonej w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – w odl. 400 m od wza nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczonej geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 15 436 m2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:39:10)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, e posiada do sprzeday zabudowan nieruchomo usugow pooon w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Kolejowej 12

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:36:33)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:34:29)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa,

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:29:35)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa,

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:24:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:24:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:21:02)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.),

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:19:17)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:15:43)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 5 o powierzchni 23,02 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:12:45)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 4 o powierzchni 20,45 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:06:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:05:16)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:03:22)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Limanowskiego 7

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:00:12)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony siedemnasty na dziak z poz. 1 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 9:55:09)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o zamwieniu - roboty budowlane - Rewitalizacja jeziora Cmentowo 

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (29 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 lipca 2014, 15:10:33)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+800 do mk 1+772 o dugoci 0,972km

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (25 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 lipca 2014, 14:36:09)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt krtkoterminowy na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (23 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 lipca 2014, 15:20:17)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - roboty budowlane - Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 lipca 2014, 13:48:45)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Wykonania dodatkowych robt budowlanych zwizanych z Odbudow szlaku wodnego na rzece Zgowiczce w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 lipca 2014, 15:55:14)
ostatnia zmiana: -


Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

Zaacznik 1

Zaacznik 2

Zaacznik 3

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 lipca 2014, 13:51:44)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 lipca 2014, 15:09:15)
ostatnia zmiana: -


Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

Zaacznik

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 lipca 2014, 13:14:25)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu usugi - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lipca 2014, 14:49:12)
ostatnia zmiana: -


Energa-Operator S.A. z siedzib w Gdasku (Oddzia w Toruniu) ogasza przetarg nieograniczony pisemny na: sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Brze Kujawski przy ul. Nowej 17.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lipca 2014, 08:03:29)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (9 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lipca 2014, 15:58:19)
ostatnia zmiana: -

 
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (4 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 lipca 2014, 15:10:04)
ostatnia zmiana: -

Odpowied na zapytania w sprawie SIWZ  - dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 czerwca 2014, 15:53:29)
ostatnia zmiana: -


 
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (5 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 czerwca 2014, 11:53:29)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:58:59)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony szesnasty na dziak z poz. 1 oraz dziewity na dziaki z poz. 2-4 na sprzeda 4 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dla ktrych w Sdzie Rejonowym we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych prowadzona jest Ksiga Wieczysta Nr WL1W/00022848/1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:56:19)
ostatnia zmiana: -

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W / 00084492 / 2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:50:34)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W / 00084492 / 2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:42:32)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:38:32)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00084490 / 8

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:21:45)
ostatnia zmiana

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:16:34)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 19 maja 2014r.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2014, 10:47:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci zabudowanej pooonej w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – w odl. 400 m od wza nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczonej geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 15 436 m2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (22 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2014, 13:13:54)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Sawomir Wolski (1 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 kwietnia 2014, 08:22:23)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 5 o powierzchni 23,02 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1 na dziace oznaczonej geodezyjnie nr 27 o pow. 152 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:56:57)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:56:57)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:54:17)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118. 

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:51:42)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A, dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:48:23)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:45:13)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony pitnasty na dziak z poz. 1 oraz smy na dziaki z poz. 2-7 na sprzeda 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:42:10)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:37:51)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:31:42)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:26:16)
ostatnia zmiana:-


  Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wynajcia z dnia 14 marca 2014 roku

wytworzy(a): Sawomir Wolski (14 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 marca 2014, 08:42:06)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 14 marca 2014 roku

wytworzy(a): Sawomir Wolski (14 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 marca 2014, 08:40:16)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 19 lutego 2014r. - niezabudowana nieruchomo pooona w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczon geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 1,5436 ha opisan w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00017872/0

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:56:34)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 19 lutego 2014r. - niezabudowana nieruchomo pooona w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej oznaczon geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2 opisan w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00061627/1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:53:17)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:50:29)
ostatnia zmiana

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:46:17)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony czternasty na dziak z poz. 1 oraz sidmy na dziaki z poz. 2-8 na sprzeda 8 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:44:45)
ostatnia zmiana


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:41:26)
ostatnia zmiana


Ogoszenie - trzeci ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:38:16)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:56:45)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:53:56)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:50:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:50:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:46:23)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku zabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 24/24 o powierzchni 1027 m2 pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Okrzei 8A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:44:05)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do najmu

wytworzy(a): Sawomir Wolski (8 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2014, 13:23:22)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenia przetargowe - rok 2012-2013  >>    
Ogoszenia przetargowe - rok 2010-2011  >> 
Ogoszenia przetargowe - rok 2009  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2008  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2007  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2006  >>
 

 
nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000